Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-07-18 01:46:52

Tagi: pielęgniarki

OZZPiP o zarobkach pielęgniarek i położnych
15:16 15 LIP 20240

OZZPiP o zarobkach pielęgniarek i położnych

Zaledwie 10 proc. pielęgniarek i położnych ma prawo do najwyższego wynagrodzenia, a realnie pobiera je 6 proc. – wskazuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. W związku z pracami nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia...

23:03 07 CZE 20240

NIPIP i WHO: wspólnie przeciw przemocy seksualnej

W Warszawie w dniach 4-6 czerwca odbywa się szkolenie kliniczne dla trenerów: wzmocnienie zdolności reagowania polskiego systemu ochrony zdrowia w przypadkach przemocy seksualnej i przemocy ze strony partnera w relacji intymnej. Ze szkolenia korzysta ok. 45 osób ze wszystkich Okręgowych Izb...

23:05 07 CZE 20240

Warszawa: OZZPiP organizuje protest w formie happeningu

6 czerwca o godz. 12 przed Sejmem odbędzie się protest pielęgniarek i położnych pod hasłem „Polityka tworzy armię pielęgniarek z tektury”. Protest w formie happeningu, zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych, ma zwrócić uwagę na braki kadrowe pielęgniarek w publicznym...

14:00 10 MAJ 20240

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Fundacja Dr Clown wprowadzi pracowniczki i pracowników medycznych z całej Polski w tajniki terapii śmiechem

W najbliższą niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. W Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 357 tys. osób wykonujących te zawody. Zdaniem 75 proc. Polaków pielęgniarki są najważniejszą grupą zawodową pod względem wpływu wywieranego na społeczeństwo. Aby podziękować im...

10:59 18 KWI 20240

Stanowisko samorządów zawodów medycznych "przeciwko antagonizowaniu i deregulacji systemu"

W związku z wypowiedziami medialnymi Minister Zdrowia dotyczącymi roli zawodów medycznych, prezesi samorządów lekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów podjęli wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się antagonizowaniu oraz sprowadzaniu...

08:38 06 MAR 20240

Czy zabraknie pielęgniarek i położnych w POZ?

Z końcem 2024 roku zmienią się zasady funkcjonowania podmiotów pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Obawy środowiska budzi fakt, że przepisy nie precyzują zasad, na jakich samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze będą wchodzić w zespoły skoordynowanej opieki...

15:15 05 MAR 20240

CKPPiP ma być włączone do CMKP

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP. Jak...

09:05 19 LUT 20240

Wspólne posiedzenie Prezydiów NRL i NRPiP

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych połączyły siły na wspólnym posiedzeniu, aby omówić istotne kwestie dotyczące zawodów medycznych, które reprezentują. Wśród omawianych punktów znalazł się projekt stanowiska o odpowiedzialności karnej,...

14:49 15 LUT 20240

NIPiP: W Polsce zabraknie pielęgniarek i położnych

Do 2030 roku liczba pielęgniarek i położnych zmniejszy się o ponad 26 tysięcy! – alarmuje samorząd zawodowy. Chęć niesienia pomocy osobom chorym i cierpiącym, wewnętrzna motywacja i poczucie powołania oraz praca w ciekawym zawodzie, dającym możliwość nieustannego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy,...

09:44 04 GRU 20230

Webinar dla pielęgniarek i pielęgniarzy o pracy w Lekarzach bez Granic

Lekarze bez Granic zapraszają na otwarte spotkanie informacyjne dla pielęgniarzy i pielęgniarek na temat specyfiki i możliwości pracy w międzynarodowych projektach organizacji, prowadzonych w 70 krajach. Spotkanie w języku angielskim odbędzie się 5 października (wtorek) o 19.00 na platformie Zoom....