Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, farmaceuta jest niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji w zakresie czynności zawodowych - czytamy w Komunikacie Prezesa NFZ ws. realizacji programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Poniżej publikujemy treść komunikatu w całości:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 662) oraz zarządzenia Nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podkreśla, że zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, farmaceuta jest niezależny i samodzielny w podejmowaniu decyzji w zakresie czynności zawodowych.

Przy ich podejmowaniu farmaceuta kieruje się wyłącznie dobrem pacjenta, nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym, a podmiot prowadzący aptekę ma obowiązek umożliwić farmaceucie samodzielne podejmowanie ww. decyzji.

Do ostatecznej decyzji farmaceuty należy, czy i w jaki sposób należy wykonać usługi, objęte programem pilotażowym w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, polegające na:

  1. przeprowadzeniu wywiadu, zgodnie z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia;
  2. wystawieniu recepty na produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej, o której mowa w § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Równocześnie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zarówno wymaganie przez farmaceutę przedstawienia przez małoletniego pacjenta zgody przedstawiciela ustawowego na udzielenie ww. usług, jak i odmowa przez farmaceutę udzielenia usług objętych ww. programem pilotażowym na rzecz pacjentów małoletnich, którzy nie ukończyli 18. roku życia, spowodowana brakiem zgody przedstawiciela ustawowego, nie będą stanowić naruszenia zasad realizacji ww. programu pilotażowego, w szczególności ww. odmowa nie będzie traktowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako „nieuzasadniona odmowa udzielenia usług pacjentowi uprawnionemu do usługi realizowanej przez realizatora pilotażu w ramach umowy”, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 umowy z NFZ, a w rezultacie — nie będzie stanowić podstawy do nałożenia kary umownej.

Źródło: NFZ