21 czerwca 2024r. Łódź

Organizatorzy zapraszają na I Konferencję Sekcji KardioOnkologii PTK, która odbędzie się w dniach 21 czerwca 2024 roku w Łodzi. KardioOnkologia stanowi niezwykle ważny i bez wątpienia najtrudniejszy temat współczesnej kardiologii. Najczęstszymi przyczynami zgonów są od lat schorzenia układu krążenia, i zaraz za nimi - choroby nowotworowe. Nic dziwnego zatem, że skojarzenie obu grup chorób - kardiologicznych i onkologicznych zdarza się tak często i jest tak klinicznie znaczące.

Dokonuje się na naszych oczach ogromny postęp w zakresie obu dziedzin zarówno w zakresie diagnostyki jak i terapii. Aktualizacja wiedzy oraz stałe szkolenie w powyższym zakresie stanowi bardzo istotny element nowoczesnej edukacji i dlatego organizatorzy zapraszają najwybitniejszych wykładowców z obu dziedzin do wygłoszenia wykładów i gorącej dyskusji.

Więcej >> ptkardio.pl