11-14 września 2024r. Białystok

XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odbędzie się w dniach 11-14 września 2024 roku w Białymstoku.

Jubileuszowy Kongres Polskiej Neurologii zorganizowany w 2023 roku dla uczczenia 90-tej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zgromadził licznych uczestników. Kongres potwierdził jak ważne są bezpośrednie koleżeńskie kontakty, kuluarowe rozmowy oraz wymiana myśli zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odbędzie się w formule stacjonarnej.

Program ramowy:

  • Diagnostyka różnicowa parkinsonizmu
  • Leczenie choroby Parkinsona
  • Perspektywy leczenia trombolitycznego i trombektomijnego w udarze mózgu
  • Choroby naczyniowe układu nerwowego; Padaczka; Choroby układu pozapiramidowego; Choroby nerwowo-mięśniowe; Choroby demielinizacyjne i zapalne OUN;
  • Migrena
  • Otępienia; Neurorehabilitacja; Zespoły bólowe; Nowotwory układu nerwowego; Choroby infekcyjne
  • Leczenie drżenia - aktualne spojrzenie
  • Prewencja chorób naczyniowych mózgu
  • Zawroty głowy

Szczegóły >> termedia.pl