4-5 września 2024r. on-line

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie. Kierownikiem naukowym jest prof. dr hab. n.med. Leszek Czupryniak.

Podczas konferencji zapalowano 8 sesji:

SESJA 1 - HEMATOONKOLOGIA

SESJA 2 - MEANDRY KARDIOLOGII

SESJA 3 - DIABETOLOGIA

SESJA 4 - REUMATOLOGIA I ORTOPEDIA

SESJA 5 - PACJENT INTERDYSCYPILNARNIE CZ. 1

SESJA 6 - DERMATOLOGIA

SESJA 7 - PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE cz. 2

SESJA 8 - PSYCHIATRIA OD PEDIATRII DO GERIATRII

Szczegóły >> termedia.pl