Warszawa, dnia 27.03.2024

Decyzja GIF

1. wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Omegaflex special, produkt złożony, emulsja do infuzji, GTIN 05909991317690,
seria numer 234818231, termin ważności 31.10.2025

podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG, z siedzibą Melsungen, Niemcy;

2. zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanej powyżej serii produktu;

Pobierz komunikat jako PDF