W grudniu br. pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego rozpoczyna się kolejna, druga edycja Akademii GMP - cyklu szkoleniowego skierowanego do pracowników branży farmaceutycznej zatrudnionych w obszarach związanych z zapewnieniem jakości, kontrolą jakości i produkcją u wytwórców lub importerów substancji czynnych i produktów leczniczych oraz do osób chcących podjąć pracę w tej branży.

Cykl szkoleniowy składa się z 10 modułów i obejmuje łącznie 160 godzin, podczas których można uzyskać wiedzę z zakresu:

  • przepisów prawa narodowego i unijnego z zakresu wytwarzania i importu produktów leczniczych i substancji czynnych;
  • roli i zadań organów i instytucji unijnych (np. EMA, EDQM, KE) i narodowych (np. GIF, URPL);
  • wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych i substancji czynnych;
  • wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucji substancji czynnych;
  • wytycznych (np. ICH Q9, ICH Q10, Q&A).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Akademia GMP 2023 - Edukacja - PTFarm


Źródło: GIF