W ramach współpracy Policji oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w dniu 7 listopada 2023r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się jedno z cyklu szkoleń obejmujących problematykę przestępstw związanych z rynkiem farmaceutycznym. Szkolenie poprowadził Dyrektor Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Pan Tomasz Lisiewski.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się Dyrektor Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego GIF Pan Tomasz Lisiewski, Dyrektor Departamentu Prawnego GIF Pan Wojciech Krajewski, Koordynator w Departamencie Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością GIF Pan Piotr Michalski, oraz Pani Agnieszka Drozd z Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas szkolenia omawiano złożoną problematykę przestępstw na rynku farmaceutycznym. Poza czynami związanymi z nielegalnym pozyskiwaniem leków policjanci i funkcjonariusze KAS a także Żandarmerii Wojskowej mogli ugruntować swoją wiedzę z zakresu przepisów, w szczególności prawa farmaceutycznego.

Druga część szkolenia poświęcona była sprawom związanym z naruszeniami antydopingowymi. Pani Agnieszka Ostrowska – Kierownik Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej wyjaśniała istotę wykrywania naruszeń przepisów antydopingowych oraz łamania przepisów karnych dotyczących dopingu.


Źródło: Główny Inspektorat Farmaceutyczny