Przełomowy, minimalnie inwazyjny wyrób medyczny zapewnia bezpieczniejszy sposób leczenia chorób zastawek serca, niosąc nadzieję milionom ludzi na całym świecie.

Niewydolność serca pozostaje ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny, rocznie pochłaniając życie milionów ludzi w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wśród różnych złożonych czynników związanych z niewydolnością serca znajduje się niedomykalność zastawki trójdzielnej, wada, którą można łatwo przeoczyć ze względu na unikalne i skomplikowane cechy anatomiczne i funkcjonalne zastawki trójdzielnej.

Zastawka trójdzielna jest jedną z czterech zastawek serca odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowego przepływu krwi między komorą a przedsionkiem serca. Jej niedomykalność oznacza, że nie zamyka się prawidłowo podczas skurczu komory, na skutek czego dochodzi do cofania się krwi do prawego przedsionka. Prowadzi to do zmniejszenia wydolności serca w pompowaniu krwi do płuc i pozostałych części ciała.

Przełomowe rozwiązanie

Niedomykalność zastawki trójdzielnej dotyka co roku setek tysięcy osób w wieku powyżej 70. roku życia, a nasilenie choroby zależy od stopnia dysfunkcji zastawki. Chociaż łagodne przypadki mogą być leczone środkami łagodzącymi objawy, w przypadku ciężkich przypadków opcje leczenia zawężają się do operacji na otwartym sercu. Jednak tego typu operacja wiąże się ze znacznym ryzykiem, w związku z czym pacjenci cierpiący na choroby współistniejące są właściwie pozbawieni możliwości leczenia.

Wychodząc naprzeciw tym niezaspokojonym potrzebom medycznym, w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Duo naukowcy opracowali innowacyjną metodę leczenia chorób zastawki trójdzielnej. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które wymagają zastosowania inwazyjnych operacji, projekt Duo oferuje minimalnie inwazyjne rozwiązanie dostosowane do konkretnych wyzwań związanych z zastawką trójdzielną.

„Najważniejszą zaletą urządzenia Duo jest jego dopasowanie do zmienności, jaka cechuje anatomię nieprawidłowej zastawki trójdzielnej”, podkreśla Lucy O’Keeffe, koordynatorka projektu i dyrektor generalna firmy CroiValve.

Za pomocą regulowanego elementu kotwiczącego wyrób ten jest umieszczany między płatkami zastawki i mocowany w ścianie żylnej bez konieczności ingerencji w delikatną tkankę serca. Co ważne, podejście to uwzględnia ruch serca i ruch klatki piersiowej podczas oddychania.

Zalety rozwiązania Duo

Duo jest rozwiązaniem nie tylko zmniejszającym ryzyko związane z operacją na otwartym sercu, ale także umożliwiającym dostarczenie za pośrednictwem żyły, co minimalizuje obciążenie dla pacjenta.

W porównaniu z istniejącymi opcjami leczenia, takimi jak operacja na otwartym sercu lub dostępne na rynku mało inwazyjne metody, takie jak naprawa i wymiana zastawki, rozwiązanie Duo oferuje niezrównane korzyści. Prosta procedura wszczepiania tego urządzenia, a także jego kompatybilność z indywidualnymi cechami anatomicznymi poszczególnych pacjentów, wyróżnia je jako bezpieczniejszą i skuteczniejszą metodę leczenia chorób zastawki trójdzielnej.

W przypadku osób, które skorzystały z rozwiązania Duo, wstępne badania kliniczne wykazały znaczne złagodzenie objawów i poprawę jakości życia, co wyraźnie pokazuje przełomowy potencjał w kierunku wypełnienia obecnej luki w leczeniu wad zastawek.

Plany na przyszłość

„Naszym długofalowym celem jest ustanowienie rozwiązania Duo złotym standardem w leczeniu niedomykalności zastawki trójdzielnej, potencjalnie ratując tysiące istnień ludzkich i zmniejszając obciążenie systemów opieki zdrowotnej”, podkreśla O’Keeffe.

Udało się już osiągnąć ważne cele, w tym zatwierdzenie przez FDA wstępnych studiów wykonalności i postępy w specyfikacjach produkcyjnych w celu zapewnienia skalowalności i skuteczności. Co więcej, analizy ekonomiczne dotyczące zdrowia podkreślają potencjalne korzyści finansowe zapewniane przez rozwiązanie Duo – między innymi zmniejszenie liczby hospitalizacji przekłada się na znaczne oszczędności dla systemów opieki zdrowotnej.

Przyszłe prace będą koncentrować się na rozszerzeniu badań klinicznych i rozwoju rozwiązania Duo w kierunku jego komercjalizacji. W ten sposób rozwiązanie Duo może zrewolucjonizować leczenie chorób zastawki trójdzielnej, dając nadzieję milionom ludzi na całym świecie.

© Unia Europejska, [2024] | źródło: CORDIS