21 marca Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił tzw. „plan kolejkowy”. Zniesienie limitów w onkologii na etapie podstawowym, specjalistycznym oraz chemioterapii, radioterapii i chirurgii onkologicznej to jedna z zapowiadanych zmian w organizacji systemu leczenia onkologicznego, przedstawionych przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Zapowiedziano także opcje likwidacji kolejek w innych dziedzinach medycyny.

Pakiet onkologiczny

 

 • Zniesione zostaną limity w leczeniu onkologicznym.
 • Każdy pacjent będzie miał zagwarantowany termin usługi medycznej.
 • Każdy pacjent będzie miał indywidualną ścieżkę leczenia i znajdzie się pod opieką konsylium lekarskiego.
 • Każdy pacjent będzie otrzymywał specjalną kartę będącą przepustką i skierowaniem do wszystkich gabinetów specjalistycznych i oddziałów.
 • Każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia, który będzie pomagał mu w walce z chorobą.
 • Po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej pacjent będzie objęty programem stałej opieki.
 • Czas od podejrzenia nowotworu do rozpoczęcia terapii ma nie przekroczyć 9 tygodni.

 

Pakiet kolejkowy (dotyczy pozostałych specjalizacji)

 

 • Lekarz rodzinny będzie mógł zlecać pacjentowi więcej badań.
 • Wprowadzona zostanie porada receptowa i umożliwiony ma być odbiór recepty przez osobę upoważnioną.
 • Specjaliści będą dodatkowo finansowani za pierwszą wizytę pacjenta.
 • Premiowane będą zabiegi jednodniowe.
 • Od 2016 r. pielęgniarki otrzymają możliwość zlecania niektórych badań oraz wypisania recept na wybrane leki.
 • Utworzony ma być elektroniczny system  kolejek, aby pomóc pacjentowi znaleźć miejsce, gdzie dane świadczenie otrzyma najszybciej.
 • NFZ będzie mógł zawierać bezterminowe umowy z lekarzami rodzinnymi i wydłużać umowy ze specjalistami do pięciu lat, a ze szpitalami do 10 lat.
 • W każdym oddziale NFZ ma funkcjonować infolinia dla pacjentów z informacją, w której poradni i ile dni oczekuje się na świadczenie.

 

Jak podkreślił premier, planowanie propozycje nie zakładają podnoszenia składki zdrowotnej. Zaznaczył także, że będzie obserwował prace ministra zdrowia i całego resortu na rzecz wprowadzenia w życie pakietu kolejkowego i onkologicznego.


Bartosz Arłukowicz zapewnił, że proponowane zmiany są już opisane legislacyjnie. Przypomniał także, że dziś Sejm przyjął ustawę, dzięki której w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogli przyjmować pediatrzy i interniści.

 

 

Źródło: www.mz.gov.pl