Narkotyki

Nazwa INN Grupa Substancja czynna Podanie Jednorazowa dawka maksymalna Dobowa dawka maksymalna
Codeine hydrochloride II-N Kodeina Doustne 0,060 g 0,120 g
Codeine phosphate sesquihydrate II-N Kodeina Doustne 0,060 g 0,120 g
Codeine phosphate hemihydrate II-N Kodeina Doodbytnicze brak danych brak danych
Codeine phosphate hemihydrate II-N Kodeina Doustne 0,120 g 0,300 g
Codeine II-N Kodeina Doustne 0,040 g 0,120 g
Dextromoramide tartrate I-N Dekstromoramid Doustne 0,010 g 0,040 g
Dextromoramide tartrate I-N Dekstromoramid Doodbytnicze brak danych brak danych
Dextromoramide tartrate I-N Dekstromoramid Domięśniowe brak danych brak danych
Dihydrocodeine tartrate II-N Dihydrokodeina Doustne 0,015 g 0,005 g
Diphenoxylati hydrochloride I-N Difenoksylat Doustne 0,005 g 0,002 g
Ethylomorphine hydrochloride II-N Etylomorfina Doustne 0,050 g 0,150 g
Fentanyl I-N Fentanyl Dożylne brak danych 0,0005 g
Fentanyl I-N Fentanyl Przezskórne 0,0025 - 0,010 g (uwalnianie 0,025 mg - 0,1 mg/h, raz na 4-6 dni) 
Fentanyl citrate I-N Fentanyl Dożylne brak danych 0,0005 g
Fentanyl citrate I-N Fentanyl Przezskórne 0,0025 - 0,010 g 0,0025 - 0,010 g
Folcodine II-N Folkodyna Doustne 0,020 g 0,060 g
Hydrocodone tartrate I-N Hydrokodon Doustne 0,010 g 0,040 g
Hydrocodone tartrate I-N Hydrokodon Podskórne 0,015 g 0,030 g
Hydromorphone I-N Hydromorfon Podskórne 0,002 g 0,008 g
Hydromorphone I-N Hydromorfon Domięśniowe 0,002 g 0,008 g
Hydromorphone I-N Hydromorfon Doustne 0,004 g 0,016 g
Hydromorphone I-N Hydromorfon Doodbytnicze 0,003 g 0,009 g
Levomethadone hydrochloride I-N Lewometadon Doustne brak danych 0,060 g
Levomethadone hydrochloride I-N Lewometadon Domięśniowe brak danych brak danych
Levomethadone hydrochloride I-N Lewometadon Podskórne brak danych 0,060 g
Methadone hydrochloride I-N Metadon Doustne 0,100 g 0,200 g
Methadone hydrochloride I-N Metadon Podskórne 0,100 g 0,200 g
Methadone hydrochloride I-N Metadon Domięśniowe 0,100 g 0,200 g
Morphine hydrochloride I-N Morfina Doustne 0,100 g 0,100 g
Morphine hydrochloride I-N Morfina Doodbytnicze 0,030 g 0,100 g
Morphine hydrochloride I-N Morfina Podskórne 0,060 g 0,060 g
Morphine hydrochloride I-N Morfina Domięśniowe 0,020 g 0,060 g
Morphine hydrochloride I-N Morfina Dożylne 0,010 g 0,060 g
Morphine sulphate I-N Morfina Doustne 0,100 g 0,100 g
Morphine sulphate I-N Morfina Dożylne 0,020 g 0,060 g
Oxycodone I-N Oksykodon Doustne 0,010 g 0,040 g
Oxycodone I-N Oksykodon Doodbytnicze 0,020 g 0,080 g
Oxycodone I-N Oksykodon Dożylne 0,010 g 0,040 g
Oxycodone I-N Oksykodon Podskórne 0,010 g 0,040 g
Pethidine hydrochloride I-N Petydyna Podskórne 0,150 g 0,500 g
Pethidine hydrochloride I-N Petydyna Domięśniowe 0,150 g 0,500 g
Pethidine hydrochloride I-N Petydyna Dożylne 0,100 g 0,300 g
Pethidine hydrochloride I-N Petydyna Doustne 0,150 g brak danych
Tilidine hydrochloride I-N Tylidyna Doustne brak danych brak danych
Tilidine hydrochloride I-N Tylidyna Domięśniowe 0,100 g 0,400 g
Tilidine hydrochloride I-N Tylidyna Dożylne 0,100 g 0,400 gPsychotropy

Nazwa INN Grupa Substancja czynna Podanie Jednorazowa dawka maksymalna Dobowa dawka maksymalna
Alprazolam IV-P Alprazolam Doustne brak danych 0,004 - 0,010 g
Amfetamina II-P Amfetamina Doustne brak danych 0,020 g
Amfetamina II-P Amfetamina Domięśniowe brak danych 0,020 g
Amfetamina II-P Amfetamina Dożylne brak danych 0,020 g
Bromazepam IV-P Bromazepam Doustne 0,006 g 0,0180 g
Buprenorfina III-P Buprenorfina Domięśniowe 0,0006 g 0,0024 g
Buprenorfina III-P Buprenorfina Podjęzykowe 0,001 g 0,004 - 0,005 g
Buprenorphine III-P Buprenorfina Przezskórne 1 system trandermalny zawiera 20 mg, 30 mg lub 40 mg buprenorfiny. Uwalnia odpowiednio 35 μg/h, 52,5 μg/h lub 70 μg/h buprenorfiny w ciągu 96 h.
Chlordiazepoxide hydrochloride IV-P Chlordiazepoksyd Domięśniowe 0,100 g 0,300 g
Chlordiazepoxide hydrochloride IV-P Chlordiazepoksyd Dożylne 0,100 g 0,300 g
Chlordiazepoxide IV-P Chlordiazepoksyd Doustne 0,020 g 0,100 g
Clobazam IV-P Klobazm Doustne brak danych brak danych
Clonazepam IV-P Klonazepam Domięśniowe 0,003 g brak danych
Clonazepam IV-P Klonazepam Dożylne brak danych brak danych
Clonazepam IV-P Klonazepam Doustne 0,008 g 0,020 g
Clorazepate dipotassium IV-P Klorazepat Doustne 0,030 g 0,090 g
Diazepam IV-P Diazepam Domięśniowe 0,030 g 0,060 g
Diazepam IV-P Diazepam Dożylne 0,030 g 0,030 g
Diazepam IV-P Diazepam Doustne 0,020 co 1 godzinę 0,020 co 1 godzinę
Estazolam IV-P Estazolam Doustne brak danych brak danych
Flunitrazepam III-P Flunitrazepam Doustne 0,002 g 0,002 g
Flurazepam hydrochloride IV-P Flurazepam Doustne brak danych brak danych
Hexobarbital IV-P Heksobarbital Doustne 0,600 g 0,600 g
Lorazepam IV-P Lorazepam Doustne 0,004 g 0,010 g
Lorazepam IV-P Lorazepam Domięśniowe brak danych brak danych
Lormetazepam IV-P Lormetazepam Doustne brak danych 0,002 g
Medazepam IV-P Medazepam Doustne brak danych 0,003 g
Meprobamate IV-P Meprobamat Doustne 0,800 g 2,000 g
Metaqualone II-P Metakwalon Doustne 0,150 g 0,300 g
Methylcathinone I-P Metylkatynon Doustne brak danych 0,140 g
Methylphenidate hydrochloride II-P Metylofenidat Doustne 0,036 g 0,054 g
Methylphenobarbital hydrochloride IV-P Metylofenobarbital Doustne 0,200 g 0,600 g
Midazolam IV-P Midazolam Doustne 0,015 0,015 g
Midazolam IV-P Midazolam Domięśniowe 0,007 g 0,010 g
Midazolam IV-P Midazolam Dożylne brak danych 0,010 g
Nitrazepam IV-P Nitrazepam Doustne 0,020 g 0,080 g
Oxazepam IV-P Oksazepam Doustne 0,015 g 0,060 g
Pentazocine lactate II-P Pentazocyna Doustne 0,100 g 0,600 g
Pentazocine lactate II-P Pentazocyna Podskórne 0,060 g 0,360 g
Pentazocine lactate II-P Pentazocyna Domięśniowe 0,060 g 0,360 g
Pentazocine lactate II-P Pentazocyna Dożylne 0,060 g 0,360 g
Pentazocine II-P Pentazocyna Doustne 0,100 g 0,600 g
Pentazocine II-P Pentazocyna Podskórne 0,060 g 0,360 g
Pentazocine II-P Pentazocyna Domięśniowe 0,060 g 0,360 g
Pentazocine II-P Pentazocyna Dożylne 0,060 g 0,360 g
Pentazocine II-P Pentazocyna Doodbytnicze 0,050 g 0,200 g
Pentobarbital III-P Pentobarbital Doustne 0,100 g 0,200 g
Pentobarbital III-P Pentobarbital Dożylne brak danych brak danych
Pentobarbital III-P Pentobarbital Domięśniowe 0,200 g brak danych
Phenobarbital IV-P Fenobarbital Domięśniowe 0,300 g 0,600 g
Phenobarbital IV-P Fenobarbital Doustne 0,300 g 0,600 g
Prazepam IV-P Prazepam Doustne 0,020 g 0,060 g
Sekobarbital II-P Sekobarbital Doustne brak danych brak danych
Temazepam IV-P Temazepam Doustne 0,030 g 0,060 g
Tetrazepam IV-P Tetrazepam Doustne 0,100 g 0,150 g
Triazolam IV-P Triazolam Doustne brak danych brak danych
Zolpidem tartrate IV-P Zolpiderm Doustne 0,010 g brak danych