Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła rok 2020 „Rokiem Pielęgniarki i Położnej”, na cześć 200. rocznicy urodzin Florence Nightingale - pionierki światowego pielęgniarstwa.

- WHO z dumą nominuje rok 2020 jako Rok Pielęgniarek i Położnych. Te dwa zawody zdrowotne są nieocenione dla zdrowia ludzi na całym świecie. Bez pielęgniarek i położnych nie osiągniemy celów zrównoważonego rozwoju (UHC) ani powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

- Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – powiedziała Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. – Mamy do zrealizowania bardzo ważny cel: zainteresowanie młodzieży naszym zawodem i zachęcenie jej do studiowania pielęgniarstwa oraz podejmowania pracy w ochronie zdrowia.

W roku 2020 po raz pierwszy zostanie opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia raport World’s Nursing, opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie. Poza tym WHO będzie też w przyszłym roku partnerem kolejnego raportu – tym razem poświęconego pracy i statusowi położnych The State of the World’s Midwifery 2020.

- Te obchody stanowią okazję do tego aby poznać przeszłość zawodu, jego teraźniejszość i wskazać kierunki dalszego globalnego rozwoju, zwiększania widoczności profesji pielęgniarskiej w dialogu politycznym, inwestycjach społecznych oraz do rozwoju zasobów. Pielęgniarki stanowią na całym świecie ponad połowę wszystkich pracowników medycznych i odpowiedzialne są za tworzenie i realizację priorytetów zdrowotnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Chcemy aby te cele osiągane były łącznie z dążeniem do dobrego zdrowia ludzi - powiedział Howard Catton,dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Polityki i Programów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia.

Źródło: WHO | NIPiP