Profesor Robert Rejdak, Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, otrzymał złoty medal za innowacje w chirurgii oka, związane z zastosowaniem metody operacyjnej sklerotomii w kształcie litery T w leczeniu ciężkich urazów gałki ocznej z ciałem obcym wewnątrzgałkowym.

Nagrodę przyznano podczas zjazdu towarzystw okulistycznych krajów Afryki Północnej, który w ramach działalności Międzynarodowego Towarzystwa Okulistyki Praktycznej odbył się na przełomie maja i czerwca w Casablance. W wydarzeniu uczestniczyło około tysiąca specjalistów.

Wyniki wdrożenia wspomnianej metody były przedmiotem wspólnych prac badawczych kilku ośrodków okulistycznych, poza lubelskim także londyńskiego, paryskiego oraz dwóch włoskich, czego efektem była publikacja w prestiżowym czasopiśmie medycznym "Frontiers in Medicine".


Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie