Ostemax® 70 comfort (Alendronic acid)

Dostępne dawki i opakowania:

Ostemax® 70 comfort x 4 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Ostemax® 70 comfort x 4 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, w celu zmniejszenia ryzyka złamań, w tym złamań kompresyjnych trzonów kręgów i szyjki kości udowej. Leczenie osteoporozy u mężczyzn w celu zapobiegania złamaniom kręgów i szyjki kości udowej.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ostemax®70 comfort

Rp.
Ostemax 70 comfort 1op. a 4 tab. 30%
S: 1tabl. na czczo, powtórzyć 3 razy

W tym przypadku recepta zawiera 1 nieprawidłowość:

dawkowanie: lekarz nie określił precyzyjnie sposobu dawkowania, farmaceuta powinien poinformować, że powtórzyć 3 razy oznacza np. raz w tygodniu przez następne 3 tygodnie od przyjęcia pierwszej tabletki.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ostemax 70 comfort:

Rp.
Ostemax 70 comfort 30 tabl.
DS. 1x1

W powyższym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

odpłatność – błąd ten może skorygować farmaceuta wydając lek na najwyższej odpłatności zawartej w wykazie leków refundowanych,

ilość leku – leki, za wyjątkiem iniekcji, antybiotyków, środków psychotropowych oraz narkotyków, wydaje się w pełnych opakowaniach. W związku z faktem, że Ostemax jest pakowany po 4 tabl. pacjent może otrzymać maksymalnie 28 tabl. = 7 opakowań leku.

dawkowanie – wiadomym jest, że lek Ostemax przyjmuje się raz w tygodniu, co powala wydać lek na 12 tygodni, czyli w ilości 3 opakowań.