Alergiczne choroby oczu
Prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski, dr n. med. Anna Groblewska, dr n. med. Ewa Bogacka (Vademecum Okulisty, 2006)
Chirurgia oka (przegląd stosowanych wyrobów medycznych)
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik, Dr n. med. Piotr Tesla (Vademecum Okulisty, 2007)
Infekcje narządu wzroku
Prof. dr hab. med. Roman Goś, dr n. med. Michał Nowak, lek. med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak (Vademecum Okulisty, 2006)
Infekcyjne choroby narządu wzroku
Prof. dr hab. n. med. Roman Goś, dr n. med. Michał Nowak, dr n. med. Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak (Vademecum Okulisty, 2007)
Jaskra
Prof. dr hab. med. Maria Hanna Niżankowska (Vademecum Okulisty, 2006)
Jaskra (postępowanie diagnostyczne)
Prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska (Vademecum Okulisty, 2007)
Jaskra (program profilaktyczny wczesnej diagnostyki, monitorowania postępu choroby i jej efektywnego leczenia)
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik, dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska (Vademecum Okulisty, 2007)
Objawy i leczenie alergii narządu wzroku
Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska (Vademecum Okulisty, 2009)
Preparaty dezynfekcyjno-konserwujące
Lek. med. Piotr Szymanek (Vademecum Okulisty, 2006)
Schemat diagnostyki i postępowania lekarskiego w jaskrze
Prof. dr hab. med. Maria Hanna Niżankowska (Vademecum Okulisty, 2009)
Soczewki kontaktowe
Lek. med. Piotr Szymanek (Vademecum Okulisty, 2006)
Soczewki kontaktowe – klasyfikacja
opracowanie własne Lekseek Polska (Vademecum Okulisty, 2006)
Soczewki wewnątrzgałkowe
Dr n. med. Piotr Tesla (Vademecum Okulisty, 2006)
Wiskoelastyki i inne substancje stosowane pomocniczo w chirurgii oka
Dr n. med. Piotr Tesla (Vademecum Okulisty, 2006)
Zapalenia rogówki (diagnostyka laboratoryjna)
Prof. dr. hab. med. Marek E. Prost (Vademecum Okulisty, 2006)
Zespół suchego oka
Dr n. med. Jarosław Marek (Vademecum Okulisty, 2006)
Zespół suchego oka (diagnostyka w praktyce okulistycznej)
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik, dr n. med. Anna M. Ambroziak Vademecum Okulisty, 2007)
Zwyrodnienie plamki zwiazane z wiekiem
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik, dr n. med. Magdalena Ulinska (Vademecum Okulisty, 2007)
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik, Dr n. med. Magdalena Ulińska (Vademecum Okulisty, 2009)