Krajowi Producenci Leków zgłosili chęć przystąpienia do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, którego zadaniem ma być zapobieganie ich niedoborom na terenie Unii Europejskiej. Otwarte zaproszenie do udziału w jego pracach wystosował 16 stycznia br. Urząd Komisji Europejskiej ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA).

Europejska Agencja Leków opublikowała 12 grudnia 2023 r. pierwszą wersję unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu. Znalazły się tam leki, w przypadku których wymagana jest ciągłość dostaw, bo przerwanie ich stosowania może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Wzięto pod uwagę dwa kryteria: ciężkość choroby oraz dostępność leków alternatywnych. Aby zapewnić dostęp do leków o krytycznym znaczeniu Komisja ustanawia Sojusz na rzecz leków krytycznych. Zajmie się on koordynowaniem zamówień publicznych na te leki na szczeblu UE, zwiększeniem zdolności Europy do ich produkcji, dywersyfikacją dostaw, opracowaniem wspólnego strategicznego podejścia do gromadzenia zapasów leków w UE i pomocą w wykorzystaniu finansowania unijnego i krajowego tych zadań.

Urząd Komisji Europejskiej ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) zaprosił do Sojuszu wszystkie zainteresowane strony, aby w ramach współpracy między Komisją Europejską, rządami krajowymi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim przygotować konkretne działania i możliwe rozwiązania polityczne w kwestii niedoborów leków o krytycznym znaczeniu w UE.

- Mamy nadzieję, że nasz Rząd również zaangażuje się w prace Sojuszu, bo Polska to piąty pod względem wielkości rynek leków w Unii Europejskiej, również zagrożony brakami. Poza tym nasz przemysł farmaceutyczny posiada niewykorzystany potencjał, który powinien współuczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa lekowego Europy - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

HERA informuje, że Sojusz pomoże odblokować rozwiązania produkcyjne. Będzie opierać się na doświadczeniach innych sojuszy UE, które zajmują się poważnymi wyzwaniami przemysłowymi, m.in. na rzecz baterii, chipów i surowców krytycznych.

- Kolejnym krokiem po opracowaniu listy leków o krytycznym znaczeniu - o które zabiegali Krajowi Producenci Leków - musi być przygotowanie i wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia produkcji substancji farmaceutycznych i leków w Europie. Ze względu na konkurencyjność cenową produktów spoza Europy, konieczne będą dotacje bezpośrednie dla produkujących w UE, preferencje w przetargach na zamówienia publiczne, zakupy interwencyjne UE, nałożenie na europejskie firmy farmaceutyczne obowiązku zakupu europejskich substancji do ich produkcji lub posiadania określonego odsetka europejskich leków i ich składników na stanie, oraz wspólne europejskie zakupy leków wytwarzanych w Unii - wskazuje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Sojusz na rzecz leków krytycznych jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych oraz ich agencji, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, pracowników służby zdrowia, pacjentów, konsumentów, a także innych grup zainteresowanych stron, organów i agencji UE. Europejska Komisja rozpocznie prace wiosną i opublikuje swoje pierwsze zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć, aby poprawić podaż leków o krytycznym znaczeniu.


Źródło: PZPPF