Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia Komisji Europejskiej (HERA) ogłosił we wtorek (16 stycznia) otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania przystąpieniem do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych.

Utworzenie sojuszu jest jednym z kluczowych działań mających na celu zapobieganie niedoborom leków o krytycznym znaczeniu ogłoszonym przez Komisję w październiku 2023 roku.

Sojusz zgromadzi wszystkie zainteresowane strony i będzie działać na rzecz zacieśnienia współpracy między Komisją, rządami krajowymi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim. Określi wyzwania, priorytety działań i możliwe rozwiązania polityczne w kwestii niedoborów leków o krytycznym znaczeniu w UE. Sojusz jest mechanizmem konsultacyjnym, który będzie również służyć jako sieć przyspieszająca realizację działań UE w tej dziedzinie.

„Sojusz na rzecz leków krytycznych stanie się przemysłowym elementem silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Opracuje on zalecenia i będzie doradzać Komisji, państwom członkowskim i innym decydentom UE w zakresie sposobów radzenia sobie z utrzymującymi się od dawna niedoborami leków. Opierając się na unijnym wykazie leków o krytycznym znaczeniu opublikowanym przez Europejską Agencję Leków w grudniu 2023 r., skupi się on na lekach o najwyższym ryzyku niedoborów i największym wpływie na systemy opieki zdrowotnej i pacjentów” - tłumaczy Komisja Europejska.

Sojusz ma pomóc odblokować rozwiązania produkcyjne, umowne lub finansowe, aby umożliwić większą strategiczną autonomię leków o krytycznym znaczeniu, w interesie obywateli europejskich. Ma opierać się na doświadczeniach innych sojuszy UE, które zajmują się poważnymi wyzwaniami przemysłowymi (takich jak sojusze na rzecz baterii i surowców krytycznych) i będzie mógł opierać się na zróżnicowanym zestawie środków politycznych, takich jak:

  • Zbadanie, w jaki sposób zdywersyfikować globalne łańcuchy dostaw poprzez strategiczne partnerstwa międzynarodowe;
  • Zwiększanie zdolności Europy do produkowania i innowacji w zakresie wytwarzania leków o krytycznym znaczeniu i ich składników;
  • Opracowanie wspólnego podejścia strategicznego do gromadzenia zapasów leków w UE;
  • Pomoc w pozyskiwaniu i dostosowaniu finansowania unijnego i krajowego w celu wdrożenia rozwiązań problemu niedoborów leków.

Komisja Europejska poinformowała, że sojusz na rzecz leków krytycznych jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych oraz ich agencji, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, pracowników służby zdrowia, pacjentów, konsumentów, a także innych grup zainteresowanych stron, organów i agencji UE.

Sojusz będzie działał przez 5 lat. Oczekuje się, że rozpocznie swoją pracę wiosną tego roku i opublikuje pierwsze zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu poprawy zaopatrzenia w leki o krytycznym znaczeniu do jesieni tego roku.


Źródło: © Unia Europejska, 1995–2024