Formetic (Metformini hydrochloridum)

Dostępne dawki i opakowania:

Formetic® tabl. powl. 500 mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt
Formetic® tabl. powl. 500 mg - 60 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt
Formetic® tabl. powl. 850 mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt
Formetic® tabl. powl. 850 mg - 60 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt
Formetic® tabl. powl. 1000 mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt
Formetic® tabl. powl. 1000 mg - 60 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Formetic® w dawce 500mg, 850 i 1000mg pakowany po 30 lub 60 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Leczenie cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwej kontroli glikemii.
Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością ryczałtową:

  • nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż przebiegu cukrzycy, zespół policystycznych jajników


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Formetic:

Rp.
Formetic 850mg 1x90 tabl. Odpłatność P
S. 1 rano-1 obiad-1 wieczorem

W powyższym przypadku osoba wystawiające receptę wykazała się perfekcyjną dbałością o szczegóły ponieważ prawidłowo określiła nazwę leku, jego dawkę, postać, poziom odpłatności, a także sposób dawkowania.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Formetic®:

Rp.
Formetic 1000 mg 60 szt. odpł . R
S. 3X dzienie po posiłku; 1.0g/1.0g/0.5g

Pacjent życzy sobie wydania:
Formetic 1000 30 szt. oraz Formetic 500 60 szt.

W tym przypadku recepta zawiera jedną nieprawidłowość:

lek wypisany w jednej dawce - należy zaproponować pacjentowi wydanie leku Formetic w dawce 1000 i 500 mg ponieważ będzie dla niego dogodne stosowanie tabletki 500mg wieczorem zamiast połowy tabl.1000mg. Wydanie takie jest możliwe z odpłatnością ryczałtową ponieważ wydajemy mniejszą dawkę ale w podwójnej ilości.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Formetic®:

Rp.
Formetic kaps 4 op po 60 X
S2x1

W tym przypadku recepta recepta 4 błędy:

odpłatność – pacjent posiadał książeczkę osoby represjonowanej. Lek Formetic może być wydany jedynie z odpłatnością R, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany bezpłatnie gdyż pacjent okazał odpowiedni dokument

dawka- nie podano dawki dlatego wydajemy najmniejszą refundowaną czyli 500 mg

postać leku - ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek powlekanych, nie ma więc konieczności zapisu postaci leku na recepcie.

dawkowanie - ilość leku zapisanego przez lekarza na recepcie przekracza ilość przeznaczoną do 90-dniowego stosowania. Farmaceuta ma obowiązek wydać w tym przypadku lek w ilości najbardziej zbliżonej do ilości określonej na recepcie tj. 3 op po 60 tabl.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Formetic® oraz Glibetic®:

Rp.
Formetic 500 mg 60 szt. odpł. R
Glibetic 3 mg 1op. odpł. R
S. 3X dziennie po posiłku

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

dawkowanie – brak precyzyjnego podania dawkowania. Na recepcie wypisano dwa leki hipoglikemiczne. Dawkowanie charakterystyczne dla przyjmowania metforminy zostało wpisane pod lekiem Glibetic. Lekarz najprawdopodobniej pominął dawkowanie Glibeticu, sytuację należy skonsultować z pacjentem i lekarzem.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Formetic:

Rp.
Formetic 850mg 1op 90 tabl. Odpłatność P
S. wiadomo

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – błąd ten zgodnie z posiadaną wiedzą skorygować może farmaceuta. Ponadto podanie postaci leku można pominąć jeśli lek jest zarejestrowany w tylko jednej postaci farmaceutycznej.

ilość leku – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich w przypadku kiedy z ilości opakowań (1op), ilości tabletek (90tabl.) i sposobu dawkowania (do dwóch op) wynikają różne ilości farmaceuta przyjmuje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez lekarza. W tym przypadku pacjent otrzyma 1op czyli 30 tabl.

odpłatność leku – zgodnie z rozporządzeniem symbol P dla odpłatności może być zastosowany kiedy lek posiada przynajmniej dwa poziomy odpłatności refundowanej. Lek Formetic ma tylko jeden poziom odpłatności. Farmaceuta w ramach swoich kompetencji przyjmuje podaną odpłatność jako błędną i wydaje lek z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Formetic® oraz Glibetic®:

Rp.
Formetic 500 mg 1op. odpł . R
S. 1X dziennie po obiedzie przez 3 msce., doraźnie 1mg Glimepirydu

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

ilość leku/brak jednej pozycji – Na recepcie lekarz miał zamiar wypisać dwa leki hipoglikemiczne. Lekarz najprawdopodobniej nie wpisał leku Glibetic 1, również ilość Formeticu 500mg, czyli 30 tabletek nie jest wystarczająca na 3 miesięczną terapię.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Formetic®:

Rp.
Formetic 1000 mg 2op a 60 tabl.powl.
S.2x1
Uprawnienia dodatkowe: IB .