Enarenal (Enalapril maleate)

Dostępne dawki i opakowania:

Enarenal® tabl. (5 mg) 30 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Enarenal® tabl. (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10) Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Enarenal® tabl. (10 mg) 30 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Enarenal® tabl. (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10) Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Enarenal® tabl. (20 mg) 30 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Enarenal® tabl. (20 mg) 60 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Enarenal w dawce 5mg, 10mg i 20mg, pakowany po 30 lub 60 tabletek może przepisać z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:

w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W leczeniu objawowej niewydolności serca. W zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤ 35%).

  • we wskazaniach pozarejestracyjnych, w których pacjenta może otrzymać lek w z odpłatnością ryczałtową: w leczeniu renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia; w przewlekłej chorobie nerek u dzieci do 18 roku życia; w niewydolności serca innej niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia.Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Enarenal:

Rp.
Enarenal 3mg N100 Rycz.
DS. wiadomo (dla pieska)


W powyższym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

dawka leku – lek Enarenal jest zarejestrowany w dawce 5, 10 i 20mg. W przypadku podanie błędnej dawki farmaceuta w zakresie swoich uprawnień może wydać lek w najniższej zarejestrowanej dawce. W powyższym przypadku nie jest do końca wiadomo, czy nie zaszła pomyłka co do nazwy leku i jego dawki. Farmaceuta powinien skontaktować się z osobą wystawiającą receptę w celu wyjaśnienia wątpliwości.

postać leku – ponieważ Enarenal występuje jedynie w postaci tabletek, nie ma konieczności, aby ta informacja była umieszczona na recepcie.

dawkowanie– zwyczajowo uznaje się zapis „wiadomo” jako brak podanego na recepcie dawkowania co pozwala przepisać i wydać ilość leku odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom refundowanym,

ilość leku – lekarz zapisał ilość leku przekraczającą dwa najmniejsze opakowania refundowane nie zapisując sposobu dawkowania. W związku z powyższym farmaceuta zmniejsza ilość leku jaka zostaje wydana pacjentowi do 60 tabl.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Enarenal:

Rp.
Enarenal 20mg 2x60 tabl. X
S.1-0-1

Opis sytuacji:

Pacjent po usłyszeniu kosztów jakie musi ponieść za lek protestuje, twierdzi, że przysługuje mu odpłatność ryczałtowa i żąda od farmaceuty wydanie leków takiej cenie.

Recepta wypisana jest prawidłowo, zawiera wszystkie niezbędne dane, jednak lekarz wyraźnie zaznaczył umieszczając przy nazwie leku znak „X”, że lek ma być wydany z odpłatnością 100%. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich farmaceuta nie ma wpływu na wyznaczoną przez lekarza odpłatność. Lek może być wydany jedynie z odpłatnością 100%.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Enarenal:

Rp.
Enarenal 20mg 2x60 tabl. R
S.1-0-1


W przytoczonym przypadku lekarz prawidłowo określił wszystkie niezbędne dane do realizacji recepty z należną pacjentowi zniżką.