Zmiany w zasadach realizacji zleceńNajważniejsze zmiany w zasadach realizacji zleceń to przede wszystkim nowe oznaczenie wyrobów medycznych zawarte w Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Wszystkie kody z grupy 9244 zostają zastąpione literą alfabetu P i liczbą porządkową 100. Dla tej grupy pacjentowi przysługuje zaopatrzenie bezpłatnie do limitu ceny 77 zł, na cały asortyment (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne) a nie jak wcześniej tylko na pieluchy anatomiczne. Kody z  grupy 9245 zostają zastąpione literą alfabetu P i liczbą porządkową 101. Dla tej grupy pacjentowi przysługuje 70 proc. refundacji do limitu ceny 90 zł na cały asortyment (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne).

Dodatkowo rozporządzenie wprowadza nową grupę wyrobu medycznego – majtki chłonne. Uwzględniono kolejne wskazania medyczne, przy których przysługuje refundacja na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, zaktualizowano także specjalizacje osób uprawnionych do wypisywania zleceń oraz możliwość kontynuacji zaopatrzenia przez pielęgniarki i położne przez okres 12 miesięcy.

Obecnie osobami uprawnionymi są:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
 • Kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski