Zasady zapisywania iniekcji dla dorosłych

Na sposób zapisu recepty na płyny do wstrzyknięć wpływa przede wszystkim specyficzny charakter tej postaci leku. Główne zasady dotyczące wystawienia takiego dokumentu powinny zawierać następujące elementy:

 

  • Nazwę handlową leku
  • Dawkę wyrażoną w gramach lub jednostkach międzynarodowych (j. m.)
  • Jeżeli przepisany lek występuje w ampułkach o różnej objętości, z których jedne służą do podawania domięśniowego, a inne dożylnego (np. Ferrum Lek), oprócz dawki należy podać objętość ampułki, a w sygnaturze dodatkowo wyraźnie zaznaczyć drogę podania specyfiku
  • Stężenie leku oraz ewentualnie pojemność ampułki – w sytuacji, kiedy producent leku ilość substancji wyraża w procentach np. Lignocainum hydrochloridum, Mistabron, Magnesium sulfas itp.
  • Liczba jednostek dawkowania np. Dentur tales doses No… lub liczbę opakowań wyrażoną skrótem „po”, „a” lub „lag”. W tym ostatnim przypadku, osoba uprawniona powinna znać jednak ilość ampułek jaka znajduje się w opakowaniu handlowym, tak ażeby pacjent otrzymał ich odpowiednią ilość na czas trwania całej kuracji. Podanie liczby jednostek dawkowania wydaje się więc rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym, i często chroni lekarza przez popełnieniem błędu np. zapisując 1 opakowaniu preparatu Biofuroxym pacjent otrzyma tylko 1 fiolkę (bo tylko taką ilość przewiduje producent leku), podczas gdy opakowanie handlowe dla Metoclopramidu wynosi 5 ampułek.
  • W sygnaturze recepty określić drogę podania, dawkę oraz odstępy czasowe, w jakich dany lek ma być stosowany

 

Przykłady zapisu dla ampułek

Poniżej zestawiono przykłady zapisu, z jakimi można spotkać się na receptach wystawionych na płyny do wstrzyknięć podawane w ampułkach.
Rp.
Pyralginum        1,0
in ampullis a 2 ml
D. t. d. No X
DS: W przewlekłym bólu, głęboko domięśniowo 3 x dziennie po 1 ampułce

Komentarze: Pyralginum jest nazwą handlową, dlatego też nie musimy odmieniać jej przez przypadki. Równoważne zapisy tej samej recepty znajdują się poniżej:

Rp.
Metamizole sodium iniectionis        1,0
in ampullis a 2 ml
D. t. d. No X
DS: W przewlekłym bólu, głęboko domięśniowo 3 x dziennie po 1 ampułce

Komentarz: Poprzez zastosowanie określenia iniectionis można pominąć czy dany lek występuje pod postacią ampułek czy fiolek.

Rp.
Rp.
Pyralginum amp        1,0
D. t. d. No X
DS: W przewlekłym bólu, głęboko domięśniowo 3 x dziennie po 1 ampułce

Komentarz: Poprzez zastosowanie skrótu „amp” obok nazwy handlowej leku, można pominąć zastosowane wcześniej określenie: „in ampullis”

Rp.
Aminophyllinum amp 0,5/2ml
D. t. d. No 10
DS.: Stosować 1 ampułkę 2 razy dziennie, powoli, domięśniowo

Rp.
Aminophyllinum amp     ,25/10 ml
D. t. d. No 10
DS: Stosować 1 ampułkę 2 razy dziennie we wlewie dożylnym po wcześniejszym rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu

Rp.
Lignocainum hydrochloridum     2%
in ampullis a 2 ml
D. t. d. No 5
DS: Stosować nasiękowo do znieczuleń w stomatologii 1 ampułkę.
Rp.
Lignocainum hydrochloridum cum Noradrenalino
in ampullis a 2 ml
D. t. d. No 5
DS: Stosować nasiękowo do znieczuleń w stomatologii 1 ampułkę

Przykłady zapisu dla ampułko-strzykawek

Rp.
Fraxiparine     2850 j. m./03 ml
1 op.
DS: W profilaktyce choroby zakrzepowo – zatorowej podskórnie w fałd skórny brzucha 1 raz dziennie 1 ampułko-strzykawkę przez 7 dni.

Rp.
Imigran     0,06/0,5 ml
1 op.
DS.: Po wystąpieniu pierwszych objawów migreny podać podskórnie przy użyciu auto-iniektora jednorazowo zawartość jednej strzykawki – 6 mg.

Rp.
HumaJect M3      100 j. m./1ml
1 op.
DS: Wstrzykiwać podskórnie 2 razy na dobę (20 j. m. rano, 10 j. m. wieczorem)

Rp.
Gensulin M30     100 j. m./1ml
in ampullis a 2 ml
2 op.
DS: Wstrzykiwać podskórnie 2 razy na dobę (20 j. m. rano, 10 j. m. wieczorem)

Rp.
Humulin N     100 j. m./1ml
In ampullis a 3 ml
1 op.
DS: Wstrzykiwać podskórnie 1 raz na dobę 15 j. m.

Komentarz: W 2 ostatnich przykładach zapisu mamy do czynienia z zastosowaniem tzw. wkładów do wstrzykiwaczy (penów), za pomocą których dozowana jest substancja czynna.

 

Mgr farm. Michał Pstrągowski