Wymagania stawiane płynom infuzyjnym


Płyny infuzyjne są to jałowe, wodne roztwory lub emulsje typu o/w zawierające jedną lub kilka substancji leczniczych, których podanie następuje przez wlew kroplowy.