Warszawa, dnia 08.05.2024

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

1.) Egoropal, Paliperidonum, 75 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko- strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 GTIN 05995327188706,
numer serii: 4201475, termin 12.2024

podmiot odpowiedzialny: Egis Pharmaceuticals PLC z siedzibą w Budapeszcie, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 27352;

2) zakaz wprowadzania do obrotu wskazanej powyżej serii produktu

Pobierz komunikat jako PDF