Warszawa, dnia 22.03.2024

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

1.) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: ACC classic, (Acetylcysteinum), roztwór doustny, 20 mg/ml., 1 butelka 100 ml.,

- seria numer MX6267, termin ważności 30.09.2025
- seria numer MX6266, termin ważności 30.09.2025

podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

2.) zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanych powyżej serii produktu;

Pobierz komunikat jako PDF