Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które wprowadza system nagradzania szpitali za zwiększenie odsetka znieczuleń w porodach naturalnych. Premia może wynieść nawet 21%. Szpitale, które nie zwiększą dostępności do znieczuleń dla pacjentek, otrzymają za poród mniej środków z NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny raport o porodach i opiece okołoporodowej. Z najnowszych danych NFZ wynika, że w 2023 r. odsetek porodów naturalnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym wyniósł 17% w skali całego kraju. Średnia europejska to ok. 40% znieczuleń w porodach naturalnych.

Minister Izabela Leszczyna zdecydowała o wprowadzeniu premii finansowej dla szpitali, które zwiększą odsetek znieczuleń do porodów naturalnych.

Przypomnijmy, że NFZ finansuje dodatkowo znieczulenie zewnątrzoponowe do porodów naturalnych. Koszt takiego znieczulenia to ponad 1 tys. zł i jest on dodawany do kosztu samego porodu.

Premia dotyczy zwiększenia udziału znieczuleń zewnątrzoponowych lub podpajęczynówkowych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) w ogólnej liczbie porodów naturalnych, w konkretnym szpitalu.

Premia jest przyznawana w trzech progach:

  • udział znieczuleń powyżej 10%: współczynnik korygujący (premiowy) wynosi 12%
  • udział znieczuleń powyżej 20%: współczynnik korygujący (premiowy) wynosi 19%
  • udział znieczuleń powyżej 35%: współczynnik korygujący (premiowy) wynosi 21%.

Jednocześnie szpitale, które nie osiągną minimalnego progu 5% udziału znieczuleń w porodach naturalnych (w kwartale), otrzymają niższe wynagrodzenie za poród (o 5%).

Od kiedy wchodzą zmiany?

Pierwsze wyliczenie wskaźników nastąpi od 1 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r. i będzie podstawą do zmiany płatności za porody w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 r.

Szczegóły w zarządzeniu Prezesa NFZ


Źródło: NFZ