W wyniku uzgodnień z organizacjami zrzeszającymi świadczeniodawców POZ wypracowano dwie wersje rozwiązań dotyczących warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ, które zostały przedstawione 24 grudnia br. do zaopiniowania - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeważająca większość opiniujących opowiedziała się za pierwszą wersją, uzgodnioną wcześniej z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, stanowiącą, że stawka kapitacyjna lekarza POZ wzrośnie w II kwartale 2020 roku z 162,60 zł do 166,20 zł; w III kwartale do 168,60 zł, a w IV kwartale do 171 zł, a w przypadku lekarzy posiadających certyfikat akredytacyjny – odpowiednio – do167,76 zł; do 170,16 zł i do 172,56 zł. W związku z powyższym propozycja ta została uwzględniona w zarządzeniu Prezesa NFZ, co zapewnia dalszy dynamiczny wzrost nakładów na podstawową opiekę zdrowotną.

"Brak przedłużenia - do końca bieżącego roku - obowiązywania umów, które wygasają 31 grudnia 2019 r., będzie skutkowało koniecznością ich ponownego zawarcia oraz powtórnego zebrania deklaracji wyboru od pacjentów" poinformował NFZ.


Źródło: NFZ