Przy Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku planowane jest utworzenie Centrum Pediatrii. Mają w nim się znaleźć m.in. oddziały chirurgii dziecięcej, ortopedii, otolaryngologii, okulistyki i kardiochirurgii dziecięcej. Koncepcja zakłada też utworzenie oddziału intensywnej terapii z dedykowanymi miejscami izolacyjnymi, zaplecza diagnostyki obrazowej, a także oddziału obserwacyjny tzw. jednego dnia, urologicznego i gastroenterologicznego.

List intencyjny w tej sprawie podpisali 4 kwietnia 2024 r. marszałek Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Natomiast ostateczny kształt centrum uzależniony jest m.in. od pozyskania środków finansowych, w tym z KPO.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poinformował, że koncepcja centrum zakłada utworzenie ośrodka kompleksowego leczenia (POZ z opieką świąteczno-nocną, AOS, SOR, diagnostyka i hospitalizacja) chorób wieku dziecięcego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Dzięki tej inwestycji ma m.in. skrócić się kompleksowa ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna. Zgodnie z planem w nowym budynku na poziomie SOR zostanie wydzielona część pediatryczna wraz z odseparowaną częścią zakaźną.

W centrum ma być utworzony 30-łóżkowy oddział zakaźny dla dzieci wraz z OIOM-em dla dzieci z wydzieloną częścią zakaźną. Ma powstać centrum urazowe dla dzieci wraz z blokiem operacyjnym. Zaplanowano m. in. oddziały chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo-ortopedycznej i kardiochirurgii dziecięcej oraz OIT dla dzieci z miejscami izolacyjnymi. W koncepcji Centrum Pediatrii założono oddziały m.in.: pediatrii ogólnej, immunologii, chorób płuc i gruźlicy, obserwacyjny jednego dnia i gastroenterologiczny. Ponadto, mają powstać poradnie m. in.: leczenia zeza, pracownia endoskopii, neurologiczna, zaburzeń i wad rozwojowych, endokrynologiczna, immunologiczna. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano utworzenie szkoły przyszpitalnej oraz budowę lądowiska na dachu.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław StrukStruk zapewnił, że przedstawiona koncepcja przewiduje utrzymanie funkcji medycznych przez Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku m.in. w zakresie leczenia mukowiscydozy, rehabilitacji czy świadczeń podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Dorota Kulka