Vanatex HCT (Valsartan, Hydrochlorothiazide)

Dostępne dawki i opakowania:

Vanatex HCT® tabl. powl. (80/12,5) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Vanatex HCT® tabl. powl. (160/12,5) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Vanatex HCT® tabl. powl. (160/25) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Vanatex HCT w dawce 80/12,5mg,160/12,5mg lub 160/25mg pakowany po 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych.
  • preparat złożony o ustalonej dawce jest wskazany do stosowania u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco kontrolowane za pomocą monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Vanatex HCT:

Rp.
Vanatex 160/12,5 1op (30 tabl)
S. według załączonej karty szpitalnej

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

nazwa leku – prawidłowa nazwa to Vanatex HCT, niemniej jednak zapisana dawka leku precyzyjnie określa co farmaceuta ma wydać pacjentowi.

odpłatność leku - lek Vanatex HCT występuje w wykazie leków refundowanych w jednym poziomie odpłatności, stąd farmaceuta wydaje lek ze zniżką, o ile oczywiście lekarz nie zapisze na recepcie X lub 100%.

sposób dawkowania – należy uznać, że nie jest podane; farmaceuta może wydać pacjentowi w przypadku braku dawkowania ilość leku odpowiadającą dwóm najmniejszym refundowanym opakowaniom.

ilość leku – lek Vanatex HCT jest zarejestrowany jedynie w opakowaniu po 28 tabl., stąd 30 tabl. można potraktować jako zapisaną przez lekarza sumaryczną ilość leku. W tym przypadku farmaceuta wydaje lek widniejący w wykazie leków refundowanych z przysługującą pacjentowi zniżką.