Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił dodatkowe środki z rezerwy ogólnej NFZ z przeznaczeniem na:

  • świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej,
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej,
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych,
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca
  • zabezpieczenie finansowania świadczeń w ramach nowych programów lekowych

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększą się w tym zakresie o 80.417 tys. zł.

Treść Zarządzenia Prezesa NFZ jest dostępna na stronie internetowej Funduszu.


Źródło: NFZ