Trioxal (Itraconzaole)


Dostępne dawki i opakowania:

Trioxal® kaps. (100 mg) 4 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Trioxal® kaps. (100 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Trioxal w dawce 100mg pakowany po 4 i 28 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w kandydozie sromu i pochwy. W łupieżu pstrym. W grzybicy skóry wywołanej przez dermatofity wrażliwe na itrakonazol (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum), np. grzybicy stóp, grzybicy podudzi, grzybicy tułowia, grzybicy rąk. W grzybicy paznokci spowodowanej dermatofitami lub drożdżakami. W kandydozie jamy ustnej. W grzybiczym zakażeniu rogówki. W grzybicach układowych: histoplazmozie, aspergilozie, kandydozie, kryptokokozie (w tym kryptokokowym zapalenie opon mózgowych), sporotrychozie, parakokcydioidomikozie, blastomikozie, chromomikozie i innych rzadko występujących grzybiczych zakażeniach układowych.

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

  • w leczeniu profilaktycznym u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego,
  • w leczeniu zapobiegawczym (pierwotnym lub wtórnym) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku.


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Trioxal:

Rp.
Trioxal 12 tabl.
DS. 1x1

W tym przypadku lekarz osoba wystawiająca receptę pominęła odpłatność leku oraz jego dawkę. W obu sytuacjach nie stanowi to problemu., ponieważ lek Trioxal występuje tylko w jednej dawce w wykazie leków zarejestrowanych na terenie RP. W wykazie leków refundowanych posiada także jeden poziom odpłatności, stąd kiedy lekarz nie zaznaczy X lub 100%, to farmaceuta wydaje lek ze zniżką wynikającą z obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Trioxal:

Rp.
Trioxal 100mg 2op a 28 kaps. (56 kaps.)
DS. Przez pierwsze 7 dni miesiąca 2x2 kapsułki, następnie 3 tygodnie przerwy i cyklicznie przez 2 miesiące.