Tialorid, Tialorid Mite (Amilorid, Hydrochlorothiazide)

Dostępne dawki i opakowania:

Tialorid® tabl. 50 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Tialorid® mite tabl. 50 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Tialorid lub Tialorid Mite tabl. może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi). W zastoinowej niewydolność krążenia. W marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.
Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 30%:

  • w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia; w moczówce nerkopochodnej.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Tialorid:

Rp.
Tialorid Mite 3op Odpłatność 30%
DS. wiadomo
Recepta zawiera numer umowy zaczynający się od 98, ale brak adnotacji pro familiae


W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – ponieważ lek występuje w urzędowym wykazie leków dopuszczonych na terenie RP w jednej postaci, nieokreślenie postaci nie stanowi błędu formalnego i nie utrudnia realizacji recepty przez farmaceutę,

ilość leku - na recepcie przepisano 3 opakowania bez podania sposobu dawkowania, gdyż określenie „wiadomo” nie jest precyzyjnym sposobem dawkowania. W tym przypadku zgodnie z § 8.1. pkt 1) rozporządzenia osoba wystawiająca receptę może bez podania sposobu dawkowanie przepisać ilość leku odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom refundowanym.

adnotacja pro – zgodnie z § 3. 3. pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich osoba wystawiająca receptę w przypadku posiadania wyłącznie umowy 98 wpisuje odpowiednią adnotację „pro” lub równoważną. Braku tej informacji farmaceuta nie może skorygować ani uzupełnić, co skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za lek.

Przykład błędnie wypisanej recepty:

Rp.
Tialorid 2op R
S: 1x1

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek, dlatego też brak określonej postaci nie jest błędem. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

dawkowanie- lekarz zlecił na recepcie wydanie 2 najmniejszych refundowanych opakowań, więc nie jest konieczne w tym przypadku podanie dawkowania. Lekarz jednak zaznaczył sposób dawkowania, z którego wynika że przepisano lek na 100 dni kuracji, dlatego w tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie 1 opakowanie leku.

odpłatność – lek Tialorid może być wydany jedynie z odpłatnością 30%, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością 30%.