Dr n. med. Ewelina Lachowicz i dr n. med. Wojciech Gosławski z II Kliniki Okulistyki USK nr 2 PUM w Szczecinie zostali powołani przez Europejski Zarząd Okulistyki (EBO) i Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) na egzaminatorów Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Okulistyki (European Board of Ophthalmology Diploma - EBOD).

Jak przypomniał Pomorski Uniwersytet Medyczny, EBOD został opracowany w celu poświadczenia specjalistycznej i zaawansowanej wiedzy z zakresu wszystkich działów okulistyki. Wybrani kandydaci otrzymują tytuł FEBO (członek Europejskiej Rady Okulistycznej), co wyróżnia ich jako potencjalnych liderów w tej dziedzinie, posiadających doskonałe przygotowanie medyczne.

Egzamin odbywa się dwa razy w roku, w tym roku odbył się stacjonarnie, po raz pierwszy po długiej przerwie spowodowanej pandemią, w Paryżu w dniu 02.05.2024 r. Ten prestiżowy i trudny egzamin jest przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce, składa się z testu zbudowanego z pytań wielokrotnego wyboru oraz analizy przypadków klinicznych. W tym roku do egzaminu dopuszczono 328 osób z 25 krajów Europy, a tytuł uzyskało 277 z nich.

Uznawanie EBOD za równoważny z całością Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w dziedzinie okulistyki przyczyniło się do ujednolicenia i harmonizacji wykształcenia lekarzy specjalizujących się w tym obszarze ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Dr n. med. Wojciech Gosławski jest pierwszym lekarzem w Polsce, który zdobył tytuł FEBO w 2009 roku.


Źródło: Pomorski Uniwersytet Medyczny