W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Minister Izabeli Leszczyny, Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz oraz prof. dr hab. Katarzyny Wieczorkowskiej-Tobis, Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Resort zdrowia poinformował, że podczas spotkania omówiono aktualne wyzywania związane z opieką długoterminową oraz przedyskutowano potencjalne kierunki rozwoju polityki senioralnej w obszarze zdrowia.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej osób starszych przez prof. dr hab. Katarzynę Wieczorkowską-Tobis. Przewodnicząca Zarządu PTG przedstawiła także rekomendacje środowiska naukowego w obszarze prowadzonych polityk publicznych.

Minister Izabela Leszczyna podzieliła się informacjami na temat aktualnych działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie opieki długoterminowej. Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena

Okła-Drewnowicz przedstawiła kierunek rozwoju polityki senioralnej w obszarze zdrowia. Podkreśliła również konieczność współpracy międzyresortowej przy tworzeniu skutecznych mechanizmów wsparcia dla osób starszych, które pozwolą im na jak najdłuższe pozostanie w domu i utrzymanie samodzielności.

Spotkanie zakończyło się deklaracją współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministrem ds. Polityki Senioralnej, a Polskim Towarzystwem Gerontologicznym w zakresie tworzenia i wdrażania odpowiedzialnej polityki senioralnej w obszarze zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia