Skróty przydatne w recepturze aptecznej

Przy określaniu składu ilościowego i jakościowego preparatu recepturowego lekarze niejednokrotnie posługują się oznaczeniami skrótowymi. Mają one na celu nie tylko uproszczenie, często złożonych zasad dotyczących zapisu leków na recepcie, ale także ułatwienie komunikacji z farmaceutą, który sporządza taki preparat w aptece. Poniżej zestawiono ważniejsze skróty i ter-miny łacińskie najczęściej stosowane w recepturze aptecznej. Musimy pamiętać, że posługiwanie się nimi w codziennej praktyce lekarskiej powinno być poddane gruntownej analizie - część zamieszczanych oznaczeń skrótowych jest bowiem niejednoznaczna i często budzi liczne problemy interpretacyjne i wątpliwości w trakcie odczytywania recepty np.