Rozwój onkologii dziecięcej jest szansą dla małych pacjentów na jeszcze skuteczniejszą diagnozę i leczenie. Zależny jest od wykwalifikowanej kadry medycznej, postępów w badaniach naukowych i niezbędnych na ten cel nakładów finansowych. Dlatego w Światowym Dniu Świadomości Chorób Nowotworowych Dzieci i Młodzieży ruszył Ogólnopolski Program Grantowy Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” przygotowany we współpracy merytorycznej z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju wiedzy naukowej i zwiększenie efektywności leczenia przeciwnowotworowego dzieci w Polsce.

Każdego roku w Polsce u około 1200 dzieci diagnozuje się nowotwór. Są to głównie białaczki, a także chłoniaki, mięsaki, guzy mózgu i inne rzadko występujące nowotwory. W leczeniu nowotworów dziecięcych stosuje się międzynarodowe standardy, które przekładają się na wyleczalność sięgającą obecnie ponad 80 procent. Przed onkologią dziecięcą stoi jednak nadal wiele wyzwań.

- Brakuje nam narzędzi i specjalistów do kompleksowej opieki nad małym pacjentem. W naszym kraju nie dysponujemy bazą danych nowotworów u dzieci i młodzieży. Mamy potrzeby kadrowe, bo wciąż jest za mało lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Wyzwaniem pozostają również badania naukowe i rozwój w tej dziedzinie medycyny. Dlatego tak ważna jest współpraca merytoryczna, której rezultatem jest Ogólnopolski Program Grantowy Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Inauguracja Ogólnopolskiego Programu Grantowego, który będzie realizowany w latach 2023-2030, nastąpiła 15 lutego w Światowy Dzień Świadomości Chorób Nowotworowych Dzieci i Młodzieży.

- Celem Programu jest finansowanie aktywności naukowych i badawczych zwiększających efektywność́ diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych u dzieci i nastolatków oraz nakierowanych na poprawę zdrowia i jakości życia ozdrowieńców w Polsce. Podejmując uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Programu Grantowego, Rada Fundacji kierowała się potrzebą wsparcia wiedzy w obszarze onkologii pediatrycznej - podkreśla wagę tej inicjatywy Grzegorz Dzik, przewodniczący społecznej Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

O procesie powstawania i założeniach Programu mówi Anna Apel, Prezes Zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”:

- Stworzenie Programu Grantowego zostało poprzedzone zaangażowaniem różnych interesariuszy w dialog o najważniejszych wyzwaniach onkologii pediatrycznej w Polsce. Konsultacje z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej, połączone z analizą dobrych praktyk w organizacjach europejskich, zaowocowały wyborem trzech obszarów, które Program Grantowy chce wspierać w pierwszej kolejności. Są to: zagospodarowanie luki pokoleniowej i pozyskanie młodych lekarzy do pracy w Klinikach Onkologii Pediatrycznej, dalszy rozwój innowacyjnych badań naukowych, a przede wszystkim wsparcie tworzenia ogólnopolskiej bazy danych nowotworów pediatrycznych w Polsce - powiedziała Prezes Zarządu Fundacji

Założenia i rezultaty Programu Grantowego

W ramach Programu zostaną uruchomione trzy rodzaje finansowania: (1) stypendiów doktorskich dla lekarzy, którzy chcą uzyskać́ stopień́ doktora nauk medycznych w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej, (2) badań naukowych, których rezultat bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości leczenia dzieci chorych na nowotwory oraz (3) utworzenia przy Klinikach Onkologii i Hematologii Dziecięcej w całym kraju stanowisk administratorów danych. Wartość wsparcia w Programie w latach 2023 - 2030 wyniesie 8 mln 400 tys. złotych.

- Tworząc Program Grantowy, staraliśmy się uwzględnić miejsca najbardziej newralgiczne, które mają wpływ na zdrowie i życie małych pacjentów, a które od lat są bolączką onkologii dziecięcej. Dlatego zdecydowaliśmy się finansować te trzy obszary. Niewykluczone, że w przyszłości będziemy mogli poszerzyć nasz Program o nowe, ważne filary - mówi Anna Król, Data Scientist Director w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, odpowiedzialna za wdrożenie Programu Grantowego.

Długofalowe rezultaty Programu to zwiększenie wykwalifikowanej kadry medycznej, a co za tym idzie poprawa opieki nad dziećmi w chorobie nowotworowej. Dodatkową korzyścią będzie również zwiększenie liczby publikacji naukowych i prac doktorskich w obszarze onkologii pediatrycznej, a także możliwość realizacji doktoratów międzynarodowych, co z pewnością podniesie rangę polskiej onkologii dziecięcej na świecie.

Po drugie Program przyczyni się do rozwoju projektów badawczych w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej, które mają na celu bezpośrednią poprawę diagnostyki i efektywności leczenia dzieci. Efektami zainwestowania w ten obszar mają być również publikacje naukowe, współuczestniczenie polskich lekarzy w międzynarodowych grupach badawczych czy wymiana wiedzy podczas konferencji naukowych – krajowych i zagranicznych.

Ostatnim ważnym rezultatem będzie wsparcie tworzenia ogólnopolskiej bazy danych nowotworów dziecięcych, która umożliwi zbieranie danych medycznych dla celów naukowych, badawczych i statystycznych dotyczących wszystkich dzieci chorych na nowotwory w Polsce.

- Do tej pory nie mieliśmy możliwości, głównie finansowych, aby utworzyć stanowisko administratora danych przy każdej Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Polsce, a jest to działanie konieczne do stworzenia ogólnopolskiego rejestru onkologii i hematologii dziecięcej. Jego powstanie umożliwi agregowanie danych do celów leczniczych, naukowych i badawczych. Tym samym przyczyni się do wzrostu skuteczności terapii, rozwoju wiedzy naukowej i zwiększy potencjał badawczy polskich naukowców. Stwarza też szansę na wymianę doświadczeń z przebiegu terapii pacjentów pediatrycznych, których w rezultacie będziemy mogli skuteczniej leczyć – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Nabór wniosków o dofinansowanie badań naukowych oraz zatrudnienie administratorów danych w klinikach rusza już 1 marca. Natomiast konkurs stypendialny dla doktorantów w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej wystartuje 1 października.

Realizacja Programu Grantowego będzie możliwa dzięki zaangażowaniu społecznemu biznesu i jego wsparciu finansowemu. Głównym Partnerem Fundacji w tym obszarze jest firma HEADFOUND. Współpraca z HEADFOUND umożliwia realizację m.in. ogólnopolskich projektów i programów w obszarze badań i innowacji, zgodnie ze wspólnym posłannictwem i misją, aby zapewniać wszechstronne, nieprzerwane wsparcie dzieciom i nastolatkom z chorobą nowotworową oraz ich rodzinom - w trakcie leczenia i po jego zakończeniu.

- Razem z bratem od początku zakładania firmy chcieliśmy dzielić się sukcesem naszego biznesu i zaangażować się społecznie - tłumaczy Michael Truch, CEO HEADFOUND. - Wybraliśmy współpracę z Fundacją "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, ponieważ podoba nam się wizja i kierunek zmian w onkologii dziecięcej, który Fundacja chce realizować. Wspieramy jej inicjatywy na wiele sposobów, w tym finansowo.

Więcej informacji o Ogólnopolskim Programie Grantowym na stronie http://granty.naratunek.org/.