Centrum e-Zdrowia wspólnie z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia uruchomiło Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (RIZM).

CeZ poinformowało, że zakres prac nad nowym system został wypracowany wspólnie na warsztatach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz konsultowany z Urzędami Wojewódzkimi, a wymogi systemu zostały określone w oparciu o ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Wdrożenie rejestru umożliwi weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępny po adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl

Podstawowe funkcjonalności systemu to m.in.:

  • rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie,
  • obsługa złożonych wniosków przez Urzędy Wojewódzkie, w tym tworzenie wpisów w rejestrze,
  • generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl

Pomoc świadczona jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje dostępne są pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm

Źródło: Centrum e-Zdrowia