„Inwestujemy niespotykane do tej pory, rekordowe środki finansowe na poprawę jakości ochrony zdrowia psychicznego! To aż 4,2 mld zł. Te pieniądze pochodzą ze środków unijnych (1,2 mld zł), a 3 mld zł to środki budżetowe, z Funduszu Medycznego” – ogłosiła minister zdrowia Izabela Leszczyna i dodała: „Kryzys zdrowia psychicznego dotyka wielu z nas, coraz częściej dzieci i młodzież, dlatego inwestycja w opiekę nad zdrowiem psychicznym od początku mojego urzędowania jest dla mnie priorytetem”.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz poprawa komfortu zarówno dla pacjentów jak i osób pracujących.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała: „Zamierzamy zainwestować ogromne środki w infrastrukturę, doposażenie i modernizację podmiotów leczniczych na wszystkich poziomach referencyjnych. Ich wydatkowanie poprzedziły wielomiesięczne konsultacje ze środowiskiem psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Odwiedzaliśmy też z minister Izabelą Leszczyną wiele ośrodków. Dzięki temu konkursy, które zaplanowaliśmy, są przemyślane i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby. Będą wsparciem dla inwestycji na wszystkich 3 poziomach referencyjnych oraz w ośrodkach leczenia dorosłych”. Tłumaczyła, że 1,7 mld zł zostanie przeznaczone na projekty od 2 mln zł do 50 mln zł, zaś 1,3 mld zł na projekty większe - od 50 mln zł do 200 mln zł.

Beneficjentami środków z Funduszu Medycznego mogą być: szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe, instytuty, fundacje, stowarzyszenia, poradnie, niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, samodzielne publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz centra medyczne. Nabór trwa do 31 sierpnia 2024 r., a okres realizacji nie może przekroczyć II kw. 2029 r. Ministerstwo prowadzi webinary dla zainteresowanych: 24 czerwca, 19 lipca, 23 sierpnia. Więcej informacji dla zainteresowanych podmiotów tutaj.

Z kolei środki unijne zostaną przeznaczone na:

- inwestycje w ośrodki / zespoły środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny);

- inwestycje w Centra Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (I poziom referencyjny);

- inwestycje w Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (poradnie zdrowia psychicznego, oddziały dzienne) (II poziom referencyjny);

- inwestycje w ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III poziom referencyjny);

- wsparcie w zakresie przenoszenia oddziałów psychiatrycznych ze szpitali monospecjalistycznych do szpitali wielospecjalistycznych;

- opracowanie specjalistycznych programów diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

„Wszystkie projekty unijne zostaną uruchomione po wakacjach i środki zostaną zakontraktowane jeszcze w tym roku. 1,2 mld zł to środki, które będzie można wydawać w czasie całej perspektywy unijnej” - powiedziała wiceminister Kacperczyk.

Dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, z satysfakcją przyjęła informację o inwestycjach: „Ta rekordowa kwota bardzo nas wesprze, bo wiemy jaka jest aktualna sytuacja – na przestrzeni ostatnich lat, pomimo prężnie rozwijającej się opieki środowiskowej, rośnie liczba dzieci i młodzieży, która wymaga specjalistycznej pomocy i wsparcia. Wzrasta też liczba hospitalizacji małoletnich pacjentów. Ważne jest również wsparcie rozwoju kadr medycznych”. Wyjaśniła, że obecnie wdrażany model stosowany w psychiatrii wieku rozwojowego skoncentrowany jest przede wszystkim na pracy w naturalnym środowisku małoletnich pacjentów, we współpracy z całym systemem, w którym dziecko funkcjonuje. „Teraz mamy ponad 470 ośrodków I poziomu referencyjnego, 168 z poziomu II i 34 z III poziomu referencyjnego. Potencjał jest i dlatego tak bardzo są nam potrzebne inwestycje” – dodała.

Natomiast prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, stwierdził: „Zmieniamy system leczenia zaburzeń psychicznych na nowoczesny. Polscy eksperci we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowali model skoordynowanej opieki środowiskowej oparty na Centrach Zdrowia Psychicznego, w których dostępny jest cały zakres świadczeń psychiatrycznych. Opieką w Centrach jest objętych już ponad 16 mln dorosłych Polaków (blisko 54 proc.). Pacjent uzyskuje kompleksową pomoc w swoim powiecie lub swojej dzielnicy”.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia