Recepta na płyn infuzyjny – zasady zapisu

Ze uwagi na sposób podania i przeznaczenie płynów infuzyjnych, postać ta jest stosunkowo rzadko przepisywana przez lekarzy. Niemniej jednak, w trakcie wystawiania takiej recepty należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych zasad. Oto najważniejsze:

  •     koniecznie jest podanie nazwy handlowej preparatu (analogicznie jak w przypadku innych form farmaceutycznych);
  •     wskazane jest, aby osoba uprawniona dodatkowo podała stężenie w jakim preparat funkcjonuje na rynku (najczęściej wyraża się ono w procentach lub mmol/l);
  •     należy określić objętość opakowania (jeśli na rynku występuje w kilku, różnych gramaturach);
  •     w przypadku niektórych leków m. in. dekstranu, oprócz stężenia warto podać masę cząsteczkową (np. Dextran 40000, Dextran 70000, Dextran 110000);
  •     w przypadku większości roztworów złożonych podanie stężenia nie jest wymagane (np. Płyn Ringera);
  •     w sygnaturze należy określić szczegółowy schemat dawkowania leku;


 

Płyny infuzyjne zawierające elektrolity

Rp.

Natrium chloratum 0.9 % 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Komentarz: Powyższy przykład ilustruje zapis z użyciem nazwy handlowej preparatu.

 
Rp.

Sodium chloride 0.9 % sol. 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Komentarz: Powyższy przykład ilustruje zapis z użyciem nazwy międzynarodowej preparatu.

 
Rp.

Iniectio Solutionis Ringeri 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Komentarz: Płyn Ringera zaliczany jest do preparatów złożonych, dlatego też na recepcie dopuszczalne jest zastosowanie zapisu z użyciem wyłącznie nazwy handlowej.

 
Płyny infuzyjne zawierające aminokwasy i emulsje tłuszczowe

Rp.

Aminosteroli 5%

1 op a 500 ml

DS.: Do powolnego wlewu kroplowego

 

Rp.

Ivelip 10%

1 op. a 500 ml

DS.: Stosować dożylnie w ciągłym wlewie kroplowym przez 5 godzin

 
Inne preparaty

Rp.

Dextran 70000 6% sol.

1 op. a 500 ml

DS: Do powolnego wlewu kroplowego

 
Rp.

Glucosum 10% sol. 500.0

1 op.

DS.: Do wlewu kroplowego

 
Rp.

Glucosum 5% et Natrii chlorati 0.9% 2:1

1 op a 500 ml

DS.: Do wlewu kroplowego