Recepta na leki zmniejszające krzepliwość

Zasada wystawiania recept na leki zmniejszające krzepliwość krwi nie różni się od klasycznie wypisywanej recepty. Termin ważności tej recepty to 30 dni. Ilość opakowań, jaka może być wypisana na jednym blankiecie recepty, nie może przekraczać 90 dni podawania. Dlatego dość istotne jest prawidłowe zapisywanie dawkowania przy wystawianiu recepty na więcej niż jedno opakowanie. Przy stosowaniu pola “data realizacja od”, należy pamiętać, że ilość zapisanego środka nie może przekraczać 30 dni kuracji.
Poniżej przedstawione zostanie kilka istotnych faktów, o których należy pamiętać przy wypisywaniu refundowanych leków przeciwzakrzepowych.

Jeśli pacjent zażywa leki w formie tabletek, należy zwrócić uwagę na ilość porcji w opakowaniu. Najpopularniejsze preparaty pakowane są po 60 szt. (Acenokumarolum) lub 100 szt. (Warfaryna). Wypisanie 2 opakowań z podanym dawkowaniem 1x1 powoduje, że pacjent otrzyma tylko jedno opakowanie zniżkowo, gdyż zapis ten powoduje przekrocznie 90 dni stosowania. Zapis “według INR” też nie jest zalecany - brak jest dokładnych wytycznych i nie wiadomo jak traktować taki zapis dawkowania, co rodzi wątpliwości przy zniżkowej realizacji recepty. Warto w tych przypadkach pominąć dawkowanie na recepcie, a pacjenta poinformować o prawidłowym przyjmowaniu leku.

Bardzo istotne jest podanie dawki w przypadku tych leków.
Częstym błędem jest jej pomijanie, co skutkuje otrzymaniem przez pacjenta dawki 4-krotnie słabszej (Acenokumarolum), powodującej  niekompletną kurację.

Środki podawane w formie iniekcji najlepiej zapisać używając sumarycznej liczby ampułko-strzykawek.
Zapis “1 op” może w przypadku niektórych leków budzić wątpliwości, gdyż w obrocie bywają opakowania o różnych ilościach ampułko-strzykawek, a zapis “1 op.” zawsze wskazuje na najmniejszą ilość leku w zbiorczym opakowaniu. Jeśli tak wypisana recepta będzie przeznaczona dla inwalidy wojennego, otrzymana ilość nie zawsze będzie zgodna z zamierzeniem autora recepty.  Może to spowodować, że ilość leku wydanego w aptece zmieni się z 10 ampułko-strzykawek, na 2 ampułko-strzykawki (gdyż takie jest najmniejsze zarejestrowane opakowanie leku).

W przypadku recept drukowanych warto sprawdzić dostępność opakowań w obrocie. Obecność na listach leków refundowanych, nie zawsze wiąże się z dostępnością w hurtowniach, a co za tym idzie, w aptekach.

Zastrzyki z drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny są wysoko refundowane, dlatego recepty na te leki są szczególnie często monitorowane przez Fundusz. Każda naniesiona poprawka, przekreślenie, niejasność w zapisie daty skutkuje odrzuceniem refundacji dla pacjenta przez osobę realizującą receptę. Ważne jest zatem, aby przy wypisywaniu recept zadbać o staranność, a poprawki sygnować podpisem i pieczątką. Zasada jaka tutaj obowiązuje, nie odbiega od standardowych procedur, czyli każda zmiana na recepcie oznacza jedną pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do wystawiania recepty.

Ważne jest też, żeby pacjent rozumiał rodzaj odpłatności na recepcie. Wiele wskazań nie uprawnia do refundacji, co może budzić wątpliwości. Różnica pomiędzy pełną odpłatnością, a zniżkową przy pochodnych heparyny jest znacząca. Taką informację pacjent, na swoje życzenie, może otrzymać również w aptece. Pracownik apteki nie może natomiast dyskutować z zapisaną odpłatnością.

 

Autor: mgr farm. Maciej Czerwiński