Realizacja wniosków na środki pomocnicze refundowane przez NFZ

Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne – przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Wykaz takich wyrobów szczegółowo określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. Należy jednak pamiętać, iż 10 lutego 2010 r. oraz 24 stycznia 2011 r. ukazały się dodatkowe rozporządzenia częściowo zmieniające treść dotychczasowych przepisów.

Zasady realizacji wniosków

Zasady realizacji wniosków na środki pomocnicze reguluje załącznik określony jako: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji. Określa on następujące aspekty:

 • rodzaj środka pomocniczego
 • sposób finansowania
 • wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny
 • okres finansowania
 • limit cenowy
 • szczegółowe warunki realizacji
 • wskazania medyczne do wystawiania danego zlecenia
 • ekarzy uprawnionych do wystawienia zlecenia

 

Warunki jakie należy spełnić

W celu wydania refundowanych środków pomocniczych pacjent powinien posiadać:

 • Zlecenie na zapotrzebowanie wystawione przez lekarza
 • Kartę zaopatrzenia na środki pomocnicze wystawioną przez NFZ na okres jednego roku, podbitą przez lekarza na dany okres wydania środków pomocniczych.


Natomiast prawidłowo wystawione zlecenie powinno zawierać następujące elementy:


 • pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia
 • pieczątkę świadczeniodawcy (szpital, przychodnia)
 • aktualny numer umowy z NFZ
 • rodzaj oraz ilość środków pomocniczych,
 • kod choroby oraz kod środka pomocniczego,
 • okres, którego dotyczy zapotrzebowanie w środki pomocnicze,
 • datę wystawienia.


Jak wygląda procedura realizacji wniosków?

Apteki często realizują zapotrzebowania na środki pomocnicze refundowane przez NFZ w postaci pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładów anatomicznych i podkładów. Aby pacjent ubezpieczony w ramach NFZ mógł skorzystać z refundacji na tego typu środki pomocnicze musi udać się do lekarza, który wypisze pierwsze zlecenie na zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie czyli tzw. część A. W przypadku pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładów anatomicznych oraz podkładów zlecenie to można uzyskać od onkologa klinicznego, onkologa i hematologa dziecięcego, chirurga, felczera, urologa, urologa dziecięcego, neurologa, neurologa dziecięcego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Następnie z dokumentem w postaci części A należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału NFZ w celu potwierdzenia refundacji. Oddział NFZ podczas potwierdzenia pierwszego zlecenia wystawia pacjentowi kartę comiesięcznego zaopatrzenia na okres maksymalnie 12 miesięcy  zwaną „Częścią B” zlecenia. Warto przy tym pamiętać, iż Część A zlecenia wystawianego przez osobę uprawnioną w okresie ważności części B nie wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ.

 

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski