Ranigast® (Ranitidinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Ranigast® tabl. powl. 150mg - 60 szt. Lek na liście leków refundowanych – Ryczałt
Ranigast® Pro tabl. powl. 75mg - 10 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC
Ranigast® Max tabl. powl. 150mg - 10 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC
Ranigast® Max tabl. powl. 150mg - 20 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC
Ranigast® Fast tabl. mus. 150Mg - 10 szt. Lek dostępny bez recepty - OTC

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Ranigast® w dawce 150mg pakowany po 60 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Choroba wrzodowa dwunastnicy oraz łagodna postać choroby wrzodowej żołądka.
  • Zapobieganie i leczenie owrzodzeń dwunastnicy występujących podczas stosowania niesteroidowychleków przeciwzapalnych (NLPZ).
  • Owrzodzenia dwunastnicy współistniejące z zakażeniem Helicobacterpylori.
  • Choroba refluksowa przełyku:
- objawowe leczenie dolegliwości związanych z chorobą refluksową przełyku
- Refluksowe zapalenie przełyku.
  • Objawowe leczenie nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobąorganiczną przewodu pokarmowego.
  • Zespół Zollingera-Ellisona.
  • Zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego u pacjentów ciężko chorych.
  • Zapobieganie nawracającym krwawieniom z wrzodów żołądka i dwunastnicy.
  • Zapobieganie wystąpieniu zespołu Mendelsona.
Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością ryczałtową:

  • zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ranigast®:

Rp.
Ranigast Max 150 mg 60 tabl. ryczałt
S. 1x1


W tym przypadku błędnie została określona nazwa leku.


Nazwa Ranigast Max przypisana jest tylko produktowi dostępnemu OTC, w takim przypadku aptekarz nie może dokonać zamiany opakowania nierefundowanego na takie, które znajduje się na liście Obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych. Na tak wypisaną rp pacjent może jedynie otrzymać lek Ranigast Max z odpłatnością 100%.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Ranigast®:

Rp.
Ranigast 150 mg 60 tabl. (słoik) ryczałt
S. 1x1

Umieszczenie informacji o sposobie pakowania leku nie jest konieczne na recepcie. W tym przypadku Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych zawiera jedynie informację o zarejestrowanym leku Ranigast pakowanym w blistry, zatem lek ten może być wydany z refundacją NFZ. Gdyby zarejestrowany był także Ranigast pakowany w słoik i lek ten nie byłby objęty refundacją receptę należałoby zrealizować z odpłatnością 100%.

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Ranigast

Rp.
Ranigast 150 mg
2 op a 60 tabl. powl. Odpłatność: R
DS. 2x dziennie przez 60 dni

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich recepta zawiera:

nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny

postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci. Zatem w tym przypadku postać mogłaby zostać pominięta, ale jej umieszczenie nie stanowi błędu.

dawkę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce. Polprazol występuje w kilku dawkach, zatem umieszczenie tej informacji na rp jest konieczne.

ilość leku

dawkowanie mogłoby zostać pominięte, gdyż ilość przepisanego leku nie przekracza 2 najmniejszych refundowanych opakowań. Zamieszczenie informacji o sposobie przyjmowania leku nie stanowi jednak błędu.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Ranigast®:

Rp.
Ranigast 150 mg 2op. x 60 tabl. Pow; ryczałt
S. 2x1 .