Pyrantelum Polpharma (Pyrantelum)

Dostępne dawki i opakowania:

Pyrantelum tabl. (250 mg) 3 szt. Lek refundowany; odpłatność: Ryczałt


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Pyrantelum w dawce 250mg pakowany po 3 tabletki może przepisać z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Glistnica wywołana przez Ascaris lumbricoides
  • Owsica wywołana przez Enterobius vermicularis
  • Inwazja tęgoryjcami dwunastnicy Ancylostoma duodenale i Necator americanus.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Pyrantelum:

Pyrantelum 6op.
Odpłatność: Ryczałt
S. 1 x dziennie 3 tabletki, przez 2 dni dla pacjenta i członków jego rodziny

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

dawkowanie: z wielkości opakowania i liczby jednostek dawkowania wynikają dwie różne ilości leku. W takim przypadku farmaceuta za prawidłową uznaję tą mniejszą tj. 2op po 3 tabletki. Ponadto recepta może być wypisana wyłącznie na jedną osobę! Dla członków rodziny powinny być wypisane oddzielne recepty. Recepta wymaga konsultacji telefonicznej z lekarzem!

postać leku - błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek powlekanych, zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego postaci. W przypadku, kiedy lek występuje w więcej niż jednej postaci lekarz ma obowiązek zaznaczyć jaka postać ma być wydana przez farmaceutę.

wielkość opakowania - błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek jest pakowany wyłącznie po 3 tabletki, więc w tym przypadku lekarz nie ma obowiązku umieszczania tej informacji na recepcie.