Prefaxine (Venlafaxine)

Dostępne dawki i opakowania:

Prefaxine kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde (37,5 mg) 28 szt. Lek refundowany: odpłatność 30%
Prefaxine kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde (75 mg) 28 szt. Lek refundowany: odpłatność 30%
Prefaxine kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde (150 mg) 28 szt. Lek refundowany: odpłatność 30%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Prefaxine w dawce 37,5mg, 75mg i 150mg, pakowany po 28 kapsułek o przedłożonym uwalnianiu może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • w przebiegu chorób psychicznych lub upośledzeniu umysłowym,
  • w zakresie wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją, tj.: w bólowej polineuropatia cukrzycowej.

W pozostałych przypadkach, czyli we wszystkich niżej wymienionych zarejestrowanych wskazaniach, lek Prefaxine można przepisać pełnopłatnie:

  • w leczeniu epizodów dużej depresji. W zapobieganiu nawrotom epizodów dużej depresji. W leczeniu fobii społecznej.Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Prefaxine:

Rp.
Prefaxine 137,5 mg 1op X
DS.1x1

Opis przypadku: pacjent mówi, że lekarz się pomylił bo lek miał być w dawce 150mg.

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

postać leku – farmaceuta może skorygować brak tej informacji wydając lek zgodnie z posiadaną wiedzą. Dodatkowo postać farmaceutyczna nie musi być obecna kiedy lek jest zarejestrowany tylko w postaci kapsułek.

dawka leku – o ile pacjent nie zgodzi się wrócić do lekarza w celu korekty dawki na właściwą, farmaceuta przyjmuję dawkę za błędną i może wydać lek w najniższej dawce dopuszczonej do obrotu na terytorium RP ,tj. 37,5mg.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Prefaxine:

Rp.
Prefaxine 150 mg 1op
DS.1x1

Prefaxine 37,5 mg 1op
DS.1x1

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich recepta zawiera:

nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medycznych

postać leku została pominięta, co nie stanowi błędu, gdyż Prefaxine występuje tylko w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

dawkę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce. Polprazol występuje w kilku dawkach, zatem umieszczenie tej informacji na rp jest konieczne.

ilość leku

dawkowanie mogłoby zostać pominięte, gdyż ilość przepisanego leku nie przekracza 2 najmniejszych refundowanych opakowań. Zamieszczenie informacji o sposobie przyjmowania leku nie stanowi jednak błędu.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Prefaxine:

Rp.
Prefaxine 37,5 mg 1op X
DS.1x1

W powyższym przypadku lekarz prawidłowo zapisał nazwę leku, jego dawkę oraz poziom odpłatności i dawkowanie. Brak określenia postaci leku nie jest błędem ponieważ lek Prefaxine występuje jedynie w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.