Polpix SR (Rolpinirole hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Polpix SR tabl. o przedł. uwalnianiu (2 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Polpix SR tabl. o przedł. uwalnianiu (4 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%
Polpix SR tabl. o przedł. uwalnianiu (8 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Polpix SR tabletki o przedłużonym uwalnianiu może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • w chorobie i zespole Parkinsona.

W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:
  • w leczeniu choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami: w leczeniu początkowym w monoterapii w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy; w leczeniu skojarzonym z lewodopą w okresie choroby, gdy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje działania terapeutycznego (efekt "końca dawki" lub fluktuacje typu "włączenie – wyłączenie").

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Polpix SR:

Rp.
Polpix SR tabl. 3op
S. 1 x 1 przez 60 dni

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

dawka leku – jeżeli lek jest zarejestrowany na terenie RP to lekarz powinien określić ja na recepcie. Błąd ten koryguje farmaceuta wydając pacjentowi lek w najmniejszej zarejestrowanej dawce, tj. 2mg.

odpłatność leku – Polpix SR występuje w wykazie leków refundowanych w jednym poziomie odpłatności, stąd farmaceuta wydaje lek z odpłatnością 30%, o ile oczywiście lekarz nie zapisze na recepcie X lub 100%.

ilość leku – na powyższej recepcie lekarz niepotrzebnie określił okres stosowania. Zgodne z rozporządzeniem w sprawie recept w tej sytuacji, kiedy z zapisanej ilości i okresu stosowania wynikają rożne ilości to farmaceuta przyjmuje mniejszą z nich jako przepisaną przez lekarza. W tej sytuacji pacjent otrzyma ilość leku równą dwóm opakowaniom, czyli 56 tabl.