Pinexet® (Quetiapinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Pinexet® tabl.powl. 25mg – 30 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: ryczałt
Pinexet® tabl.powl. 100mg – 60 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: ryczałt
Pinexet® tabl.powl. 200mg – 60 tabl. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: ryczałt

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Pinexet® w dawce 25 pakowany po 30 tabletek powlekanych oraz 100 i 200mg pakowany po 60 tabletek powlekanych może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w leczeniu:

  • schizofrenii,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym:
  • leczenia epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
  • zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

Wskazaniami pozarejestracyjnymi leku Pinexet podlegającymi refundacji są:

  • zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z otępieniem

Przykład prawidłowo wypisanej recepty na lek Pinexet®:

Rp.
Pinexet tabl. powl. 100mg 1op x 60 szt.
Odpłatność: ryczałt
S. 1x 1 tabletka