Centrala NFZ opublikowała Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM.

Zarządzenie określa warunki zawierania i realizacji umów 
o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, które będą zawierane ze świadczeniodawcami: podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub leczenia szpitalnego uczestniczącymi w prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia pilotażu raportowania Zdarzeń Medycznych (ZM) i wymiany EDM (pilotaż EDM).

Przedmiotem umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM będzie:

  1. dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM, lub szkoleń;
  2. finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Kwota dofinansowania dla jednego uprawnionego świadczeniodawcy posiadającego umowę/umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne nie może przekroczyć 30 000 zł, natomiast dla świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub podstawowa opieka zdrowotna nie może przekroczyć 15 000 zł.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

NFZ poinformował, że maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia wynosi 15 424 200,00 zł.


ZOBACZ: Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM.


Źródło: NFZ

Chcesz być na bieżąco z cyfryzacją ochrony zdrowia w Polsce? Obserwuj stronę Gabinet drWidget na Facebooku: www.facebook.com/Gabinet.drWidget