Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet powołanego przez minister zdrowia. Poprowadził je wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Na spotkaniu omówiono postulaty zgłoszone do Ministerstwa Zdrowia, nad którymi zespół będzie pracował. To m. in. zagadnienia związane z:

 • zmianą wyceną świadczeń;
 • zagwarantowaniem dostępności do znieczulenie zewnątrzoponowego;
 • opieką nad kobietą w sytuacji szczególnej;
 • wzmocnieniem roli położnej w systemie;
 • wykonywaniem cesarskich cięć;
 • dostępnością do opieki ginekologiczno-położniczej dla kobiet z niepełnosprawnościami;
 • edukacją zdrowotną;
 • opieką nad kobietami, które poroniły;
 • ciążami osób młodocianych;
 • wspieraniem laktacji w Polsce.

Dodatkowe zidentyfikowane i zaproponowane na posiedzeniu zespołu kwestie to między innymi:

 • zdrowie kobiet w okresie menopauzy;
 • opieka nad kobietami dotkniętymi endometriozą;
 • dostęp do badań prenatalnych;
 • standard opieki okołoporodowej;
 • dostęp do antykoncepcji;
 • opieka nad pacjentka po doświadczeniu przemocy seksualnej.

Resort zdrowia poinformował, że szczególnie istotne jest przeanalizowanie w gronie ekspertów ewentualnych barier w dostępie do szeroko pojętych świadczeń w obszarze zdrowia prokreacyjnego oraz opieki poszczególnych elementów opieki okołoporodowej oraz zaproponowanie działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet w tym obszarze.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia