Kiedy podejrzewać pierwotne zaburzenie odporności – gdzie skierować pacjenta?
Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska (Vademecum Pediatry, 2008)
Leki przeciwgorączkowe dla dzieci
Dr n. med. Maria Mrozińska (Vademecum Pediatry, 2008)
Niedokrwistość u dzieci – algorytm postępowania
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska (Vademecum Pediatry, 2008)
Omdlenia u dzieci
Dr n. med. Anna Turska-Kmieć (Vademecum Pediatry, 2008)
Postępowanie w zaparciu czynnościowym stolca u dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Vademecum Pediatry, 2008)
Probiotyki w leczeniu i zapobieganiu biegunce u dzieci
Prof. dr hab. med. Hanna Szajewska (Vademecum Pediatry, 2008)
Realizacja szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych
Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska, dr hab. n. med. Teresa Jackowska (Vademecum Pediatry, 2008)
Wzrost aktywności aminotransferaz – postępowanie diagnostyczne
Dr hab. n. med. Piotr Socha, lek. med. Agnieszka Bakuła (Vademecum Pediatry, 2008)
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej – osteopenia wcześniaków
Dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, dr n. med. Justyna Czech-Kowalska (Vademecum Pediatry, 2008)