Oxodil PPH (Formoterol fumarate)

Dostępne dawki i opakowania:

Oxodil PPH proszek do inh. w kaps. twardej (12 µg) 60 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Oxodil PPH proszek do inhalacji w kaps. może przepisać z odpłatnością R w następujących wskazaniach:

  • w astmie, w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, w eozynofilowym zapaleniu oskrzeli.
W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

  • w leczeniu podtrzymującym astmy, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami. W łagodzeniu objawów obturacji dróg oddechowych oraz zapobieganiu objawom wywołanym wysiłkiem u pacjentów z astmą, jeżeli nie uzyskano zadowalającej kontroli astmy za pomocą odpowiedniego leczenia kortykosteroidami. W leczenie objawów obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
  • Zaleca się, aby leczenie rozpoczynał lekarz pulmonolog.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Oxodil PPH:

Rp.
Oxodil 1op a 60 kaps.
DS. 2x1

Adres pacjenta: adres przechodni.

W przypadku osoby bezdomnej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku lekarz powinien wpisać w polu recepty przeznaczonym na dane pacjenta adres siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej. Odpłatność w tym przypadku zostanie uzupełniona przez farmaceutę na co pozwala paragraf 16 rozporządzenia MZ z dnia 8 marca 2012 roku.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Oxodil PPH:

Rp.
Oxodil 180 kaps.
DS. wiadomo

Opis sytuacji: pacjent pokazuje legitymację ZK

W tej sytuacji recepta zawiera 3 błędy:

nazwa leku – prawidłowa nazwa leku to Oxodil PPH, jednak ponieważ jest to jedyny zarejestrowany na terenie RP Oxodil, to można przyjąć, że zapisana nazwa wystarczająco identyfikuje preparat jaki ma zostać wydany pacjentowi.

odpłatność leku - lek Oxodil PPH występuje w wykazie leków refundowanych w jednym poziomie odpłatności, stąd farmaceuta wydaje lek ze zniżką, o ile oczywiście lekarz nie zapisze na recepcie X lub 100%. Okazana przez pacjenta legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nic nie zmienia, ponieważ pacjentowi leki bezpłatnie do limitu przysługują jedynie to, które są zarejestrowane w pełnym zakresie wskazań, nie zaś we wskazaniu warunkowanej określonym stanem klinicznym.

sposób dawkowania – rozporządzenie w sprawie recept lekarskich pozwala na wypisanie bez podawania sposobu dawkowania ilości leku odpowiadającej dwóm najmniejszym refundowanym opakowaniom. W tym przypadku przepisanie 3op wymaga, żeby dawkowanie było obecne na recepcie, w przeciwnym wypadku pacjent może otrzymać tylko 2op Oxodilu PPH.