Leczenie przewlekłego bólu w chorobach nowotworowych
Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek (Vademecum Onkologa 2009)
Nowe możliwości leczenia systemowego raka nerki
nowe nadzieje – Dr n. med. Krzysztof Krzemieniecki, Dr n. med. Aneta Zygulska (Vademecum Onkologa 2009)
Postępy w diagnostyce i leczeniu raka piersi
Dr n. med. Janusz Rolski (Vademecum Onkologa 2009)
Profilaktyka i postępowanie u chorych na łagodny rozrost i raka stercza
Prof. nzw. dr hab. n. med. Sławomir A. Dutkiewicz (Vademecum Onkologa 2009)